IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“ – šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaidos erdvė ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Gegužės mėnesio veiklos priemonių planas

EilNr Data Veiklos priemonė Vykdytojai 1.        2021-05-03/07 Kūrybinių kolektyvinių darbų paroda „Vabaliukai pievoje“ Grupių mokytojos 2.        2021-05-03 Graži šypsena - ėduonies profilaktika  „Gudručių šalis“ Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E. Motūzaitė 3.        2021-05-03/14 „Lapučių mokyklėlės“ grupės projektas „Augu sveikas“ Ikimokyklinio ugdymo  mokytojos Jurgita Morkūnaitė-Utkienė, Alina Trafimova 4.        2021-05-05 1315 Elektroninio dienyno Mūsų [...]

„SKIRTUKAS KNYGAI“

Visą balandžio mėnesį lopšelyje - darželyje „Pušaitė“ buvo vykdomas socialinis – meninis projektas „Skirtukas knygai“. Šį mėnesį įstaigos grupės buvo kviečiamos skatinti ugdytinius domėtis knygomis, ugdyti jų kūrybiškumą kuriant skirtukus knygoms. Ugdytiniai skaitė/vartė knygas (pagal savo sugebėjimus), diskutavo apie knygų saugojimą ir pagarbą knygai. Projektas taip pat buvo skirtas skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą tarp lopšelio-darželio [...]

Mamos diena

Visą savaitę su vaikais kalbėjome apie brangiausią žmogų – mamą. Apie mamos gerumą, rūpestingumą, švelnumą ir grožį. Visos mūsų kalbos nugulė vaikų darbuose – taip jie mato savo mamą, tą vienintelę, nepakartojamą ir labai mylimą. Artėjančios Motinos dienos proga, „Kodėlčiukų“ grupės vaikai sveikina visas mamas ir linki kuo daugiau šypsotis! Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolita Matulytė, [...]

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

Judėjimo savaitė

Pirmadienį startavo judėjimo savaitė, kurios metu kiekvieną dieną, bus vis kitokie judrūs užsiėmimai vaikams, kuriuos organizuos sveikatingumo darbo grupė. O tėveliai savo ruožtu, pasirūpinkite apranga, dviračiais ir pirmyn! Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Drąsutytė, info.        

Muzikinė viktorina

         Lopšelio darželio „Pušaitė“,  priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ ir „Vėžliukų“ grupės dalyvavo Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų Muzikinėje viktorinoje „Muzikinis klausimėlis 2021”, kurią organizavo Vilniaus Lopšelio-darželio ”Jovarėlis” meninio ugdymo mokytoja – ekspertė, Eglė Povilaitienė.       Viktorina vyko nuotoliniu būdų, zoom platformoje, joje dalyvavo 14 darželių. „Muzikinį klausimėlį“ stebėjo ir vertino komisija. Viktoriną vedė Linksmasis Muzikutis, kuris kiekvienam darželiui, sukdamas Stebuklingą klausimų Ratą, […]

Paroda „Ekoritmas“

      Lopšelio – darželio „Pušaitė“, meninio ugdymo mokytoja Šilenė, kartu su „Nykštukų“ grupės auklėtinių Bernardu dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikos instrumentų parodoje „Ekorimas“, skirtoje Pasaulinės Žemės dienai paminėti. Kartu, iš antrinių žaliavų sukūrė muzikos instrumentą „Pasakų Herojų Jūra“.      Kaip pasigaminti tokį instrumentą? Priemonės – šviesūs plastikiniai buteliai, nebenaudojami mini […]