IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaida ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų dieną paminėjo ir „Pušaitės“ vaikučiai. Iš pat ryto kartu su visa Lietuva ant savo grupių ir rūbinėlių palangių uždegė atminimo žvakutes. Grupėse ryto rato metu auklėtojos pasakojo, kuo svarbi mums šį diena, kodėl visi pedagogai darželyje prisisegę neužmirštuolės žiedus. Kartu su muzikos mokytoja mokėsi naujų dainų apie Lietuvą. Jau visą savaitę per meninio […]

Sausio mėnesio veiklos priemonių planas

Eil. Nr. Data Veiklos priemonė Vykdytojai 1.        2020-01-04/29 Priešmokyklinių grupių projektas „Mano knyga“ Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos 2.        2021-01-06   Atsisveikinimo su eglute, Trijų karalių šventė grupėse Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos 3.        2021-01-11/15 Bendra lopšelio grupių veikla „Mylime ir rūpinamės paukšteliais” Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Morozienė ir lopšelio grupių mokytojos [...]

Jaukių švenčių!

Tegul artėjančių Kalėdų dvasia išsaugo mūsų jautrumą ir gerumą,  lai kiekvieno mūsų širdies Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais mūsų artimiesiems. Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, ieškantiems stebuklo Kalėdų rytą. Linkime, kad stebuklinga Kalėdų dvasia visus ateinančius metus šildytų Jūsų širdis ! „Pušaitės“ kolektyvas

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

Nuostabi eglutė

Dėkojame grupių bendruomenėms už kūrybines idėjas ir išradingai papuoštą šventinę eglutę lauke. Jūsų gaminti žaislai  mums visiems atnešė daug džiaugsmo ir pakilios nuotaikos. Džiaukimės žiema ir jos teikiamais malonumais. Administracija, info ir foto      

,,Kačiukų trobelės“ trimečiai džiaugiasi savo darbais

„Kačiukų trobelės“ vaikai Naujuosius metus pradėjo dalyvaudami respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų smulkiosios motorikos ugdymo(si) galimybių skatinimo projekte „Juda piršteliai-bunda žodeliai“. Vaikams buvo smagi pirmoji pažintis su raidelėmis. Taikant STEAM ugdymo būdą darėme raideles. 2020-12 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybinių darbų parodoje „Teatro lėlė“. Dėkojame  Kristinos K. […]

TRYS KARALIAI

Šiandien, sausio 6 dieną, Pušaitės darželį aplankė TRYS KARALIAI. Karaliai buvo nustebę, kad vaikai pažino, kas juos aplankė, o vienas gudrutis iš Ežiukų grupės net karalių vardus pasakė! Kasparas, Baltazaras ir Merkelis minė mįsles, kalbino mažuosius, o už išradingus atsakymus visus apdovanojo vaisiais. Pasistiprinę vaikučiai ėmėsi eglučių nupuošimo. Lauksime kitų švenčių…. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta […]