IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“ – šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaidos erdvė ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Vaikų gynimo dienos šventė

Birželio 1-ąją – Vaikų gynimo dieną – „Pušaitės“ vaikučiai smagiai šventė. Skambant smagiai muzikai šoko mažųjų diskotekoje, kuri vyko vidiniame darželio kieme. Savo lauko aikšteles visi pasipuošė pačių pagamintomis gėlėmis.  Lauko žaidimus paįvairino  dovanoti muilo burbulų komplektai. Gera matyti vaikų šypsenas ir linksmas šėliones. Vaikai to verti! Vaikų gynimo dienos šventę pratęsime birželio 3 d. […]

Vasaros veiklos priemonių planas

     TIKSLAS:      Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, suteikti vaikams galimybę ugdytis pažintinius - gamtamokslinius, kūrybinius - saviraiškos gebėjimus, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais aplinkos ir savo šalies pažinimo pradmenis, nuotaikingai praleisti vasarą darželyje.   SIEKTI, KAD VAIKAS: Natūraliomis priemonėmis (saule, oru ir vandeniu) stiprintųsi [...]

COVID -19 INFORMACIJA

Pranešame, kad režimo trukmė pratęsiama iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.   (2020 m. lapkričio 4 d. LR nutarimas Nr.  1226;  2021 m. gegužės 26 d. nutarimo pakeitimu Nr. 385 ) Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose  rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu […]

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

„Judėjimo savaitė“

Gegužės 17-21 dienos mūsų darželyje buvo aktyvios, kadangi buvo organizuojama sveikatingumo darbo grupės „Judėjimo savaitė“, kurios metu vyko įvairūs sportiniai užsiėmimai.  Įvyko Lietuvos mažųjų žaidynių II-ojo etapo festivalis, taip pat kiekviena grupė dalyvavo įvairiose estafetėse, bėgo per kliūtis, važinėjo su dviračiais ir paspirtukais, taip pat visos grupės kasdien mankštindavosi ir prisipildydavo geromis emocijomis visai dienai. […]

„Lietuvos mažųjų žaidynių II-ojo etapo festivalis“

Gegužės 19 dieną mūsų įstaigoje praūžė Lietuvos mažųjų žaidynių II-ojo etapo festivalis. Festivalis prasidėjo su Ąžuolo olimpine mankšta, kurią visoms grupėms pravedė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Eimanavičiūtė. Tuomet vaikai dalyvavo estafetės rungtyse, kurios pareikalavo daug fizinio pasiruošimo ir ištvermės,o tą padaryti padėjo neformaliojo švietimo pedagogas fiziniam lavinimui Viktoras Dobrovolskis. Po žaidynių visi vaikai buvo pasisėmę […]

Judėjimo savaitė

Pirmadienį startavo judėjimo savaitė, kurios metu kiekvieną dieną, bus vis kitokie judrūs užsiėmimai vaikams, kuriuos organizuos sveikatingumo darbo grupė. O tėveliai savo ruožtu, pasirūpinkite apranga, dviračiais ir pirmyn! Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Drąsutytė, info.