IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaida ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Švelninamos karantino rėžimo sąlygos

Lietuvos Respublikoje Karantino režimo trukmė pratęsiama  iki birželio 16 d. 24 val. Švelninant karantino sąlygas  nuo nuo š. m. birželio 1 d. (pirmadienio), ugdymosi procesas organizuojamas vadovaujantis šiais dokumentais: VESOC gegužes 29 d. sprendimas Rekomendacijos del IKU-PU-ugdymo-organizavimo-nuo-06.01 🎈Išlieka reikalavimas Tėveliams/globėjams, atvedantiems vaikus, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Darbuotojai taip pat pasitiks vaikus su […]

„Mano šeima“

„Kodėlčiukų“ grupės vaikai sveikina su Šeimos diena!

Kas ten juda, kas ten šnara?

Prabudo ir sužaliavo, pasipuošė žiedais mūsų gamta. Taip gera akims ir širdžiai…Tarp tų žolelių, žiedelių ar medžių šakelių juda įvairūs vabaliukai, skruzdėliukai, kirmėliukai, rangosi žalčiai, gluodenai, gyvatės, saulutėje šildosi driežai, čirpia žiogai, zvimbia darbštuolės bitės, plasnoja margaspalviai drugeliai, šokuoja ir kurkia varlės, savo giesmes mums dovanoja paukščiai, o iš miško kyšteli galvą stirna, lapė, kiškis,šernas,barsukas […]

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ veikla

Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ darbo grupė kviečia prisijungti prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamo ekologinio konkurso „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“, skirto Eugenijos skirto Eugenijos Šimkūnaitės metų minėjimui. Konkurso tema „Pasak žiniuonės…“ Daugiau informacijos rasite nuostatuose: Mano žalioji palangė Projekto koordinatorė Neringa Bulevičienė    

Švenčiame Kovo 11-ąją

Kovo 12 dieną mūsų darželio vaikai dalyvavo Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės akto atkūrimo dienos 30-ųjų metinių paminėjime. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėjome išlaikyti meilę savo kraštui, kalbai, kultūrai, žmonėms dėti visas pastangas, kad  tada, kovo 11-ąją, užžiebta laisvo gyvenimo ugnis neužgestų. Tikime, kad pažintinė – meninė – kūrybinė veikla padeda ugdytis kūrybiškumui, išlaisvina mintis, […]

„Lapučių mokyklėlės“ išvyka į gyvūnų prieglaudą

Vasario 27 dieną „Lapučių mokyklėlės“ ugdytiniai, vykdydami pažintinį projektą apie gyvūnus,   važiavo į VšĮ „Tautmilės globa“. Išvykos tikslas buvo supažindinti vaikus su gyvūnų auginimu ir priežiūra. Gyvūnų prieglaudos darbuotoja Olga, papasakojo vaikams apie gyvūnų prieglaudoje esančių gyvūnų kasdienybę, jų globą, priežiūrą bei kaip gyvūnai patenka į gyvūnų prieglaudą. Darbuotoja akcentavo, kad gyvūnai yra ne žaislai. […]