IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“ – šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaidos erdvė ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

„Pušaitės“ mokytojų geroji patirtis pristatyta mokslinėje – praktinėje konferencijoje

„Pušaitės“ mokytojų geroji patirtis pristatyta mokslinėje – praktinėje konferencijoje  2022 m. balandžio 21 d.  nuotoliniu būdu vykusioje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Inovatyvus ir kūrybiškas informacinių ir ryšių technologijų naudojimas ugdant vaikų informatinį mąstymą“ dalyvavo ir gerąją patirtį pranešime „Programuojamų edukacinių bitučių-robotų „Blue-bot“ naudojimas ikimokykliniame amžiuje“ pristatė direktorės l.e.p. pavaduotoja ugdymui Vilija Gerasimovičienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja [...]

Gegužės mėnesio veiklos priemonių planas

Eil. Nr. Data Veiklos priemonė Vykdytojai 1.         2022 04 26/05 31 „Pušaitės“ futbolo turnyras „Mažasis futboliukas 2022“ Neformaliojo švietimo pedagogas fiziniam lavinimui V. Dobrovolskis, grupių mokytojos 2.         2022 05 02/05 27  Koridoriaus stendų atnaujinimas „Sveikatingumo garvežiukas“ Dir. l.e.p. pav. ugdymui V.Gerasimovičienė, grupių mokytojos 3.         2022 05 02/31 Grupių komandų pokalbiai Administracija, grupių [...]

Atšaukta ekstremali situacija

PRIEMONĖS DĖL COVID-19 Ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo UGDYMO ĮSTAIGOSE atšaukus ekstremalią situaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Atsižvelgiant į tai, kad dominuojant Omikron atmainai ir esant labai aukštam [...]

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

Viktorina „Ar žinai?“

Kovo 15 d. lopšelių-darželių „Pušaitė“,  „Naminukas“ ir Vaduvos darželio mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo meninio ugdymo mokytojos Šilenės Drūlienės organizuotoje Vilniaus miesto viktorinoje „Ar žinai?“. Šiai viktorinai įgyvendinti naudota interaktyvi „Kahoot!“ programėlė. Smalsumo dėlei, trumpai papasakosime viktorinos užkulisius: Kiekviena priešmokyklinio ugdymo grupė buvo pasiskirsčiusi į dvi komandas. Viktorinoje buvo užduodama 12 klausimų su atsakymo variantais, […]

„Kaziuko turgus“

Kovo 3-4 dienomis „Pušaitėje“ šurmuliavo Kaziuko mugė. Kas kvietė kaimynus, kas savo grupėje pirko, pardavinėjo, dainavo, šoko. Vaikai sužinojo kas yra mugė, amatai, ką galima pasidaryti savo rankytėmis. Darė įvairiausius rankdarbius, papuošalus, verbas. Skaičiavo pinigėlius, sužinojo iš kur galima gauti pinigėlių. Kam reikalingas bankas. Vaikai džiaugėsi galėdami parduoti savo dirbinius draugams ir iš jų nusipirkti. […]

„Baltas šokis“

Gruodžio mėnesį ,,Lapučių mokyklėlės“ grupės vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikiniame projekte ,,Baltas šokis“. Projektas vyko virtualioje erdvėje. Vaikai, kartu su mokytojomis: Š.Drūliene, A.Trafimova, J.Morkūnaite-Utkiene, konkursui paruošė du šokius. Abu pasirodymai charakteringi, užburiantys: pirmasis – krintančių snaigių lengvumu, antrasis – gūsingo vėjo, pūgos ritmiškumu. Nusiuntus savo vaizdo įrašus, buvo labai įdomu stebėti, […]