IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“ – šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaidos erdvė ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Liepos 6-oji – Valstybės ir Tautiškos giesmės diena

Pasiruošimas svarbiai Lietuvai dienai  vyko jau visą savaitę. Visi ugdytiniai gaminosi karūnas ir įvairiai jas dekoravo. Penktadienį, liepos 5 d., „Pušaitės“ vaikai ryto ratus grupėse pradėjo nuo Mindaugo karūnavimo istorijos pasakojimų ir žaidimų. Vėliau galėjo pasirinkti įvairių užduočių: vyresnieji jungti skaičius ir braižyti Vilniaus įkūrimo simbolį, mažesnieji kurti savo giminės herbus. Kadangi rytas buvo lietingas, [...]

Mažųjų Joninės darželyje

2024.06.21. saulėtą ir šiltą birželio rytą, žolynų vainikais pasipuošę visi  Pušaitės bendruomenės nariai,  praėję pro žolynų arką susirinko darželio jaukiame kiemelyje pasidžiaugti ilgiausia šių metų vasaros diena ir pasveikinti Jonukus, Janinas ir Rasas.  Visiems susirinkusiems, „Kačiukų trobelės“ ir „Saulučių“ grupių vaikai sekė lietuvių liaudies sakmę „Nukalta saulė“. Drauge visi pasidžiaugėme žolynų vainikais ir aptarėme  žolynų [...]

„Olimpinių kartų“ lopšelių-darželių susipažinimo iniciatyva

Tapti LTOK projekto „Olimpinė karta” nariais artėjant Paryžiaus Olimpinėms žaidynėms prilygo olimpinio normatyvo siekimui! 2024 m. 03 14 d. mūsų veikliai „Pušaitės” bendruomenei tai pavyko! Teikti paraišką „Olimpinės kartos“ projekto konkursui, minint Lietuvos Olimpinio judėjimo 100-metį, buvo garbės reikalas! 2024 m. 05 20 d. projektų vertinimo komisijos sprendimu, mūsų susitelkusiai tikslo siekimu „Pušaitės” bendruomenei tai [...]

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

1,2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

Priešmokyklinukų viktorina minint Vilniaus 700-metį

Šiandien, sausio 25 d., Vilnius švenčia savo gimtadienį. Iš visos širdies ,,Pušaitės” bendruomenė dainelėmis ir šokiais pasveikino mylimą miestą Vilnių. O šia proga priešmokyklinių ,,Ežiukų” ir ,,Zuikučių” gr. vaikai susirinko į viktoriną ,,Ką žinau apie Vilnių?”. Viktorinos tikslas - įkvėpti vaikus domėtis savo miesto istorija, praeitimi, pajausti buvimą komandoje ir bendrų pastangų teikiamą džiaugsmą. Branginkime [...]

Minint tarptautinę vaikų gynimo dieną

Birželio 1-ąją minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šiemet ji „Pušaitės“ ugdytiniams labai ypatinga. Nuo pat ryto „Pušaitės“ vidinis kiemelis prisipildė nuotaikingomis dainomis, šokiais, vaikų klegesiu ir muilo burbulų fiesta. O nuo 11 val. du „Kačiukų trobelės“ ugdytiniai: Rėjus ir Vytautas, kartu su tėveliais ir grupės mokytoja Aurelija, atstovavo darželį dalyvaudami „Lietuvos vaikų balsas“ konferencijoje ir [...]

„Saulės gaudyklės iš CD diskų“

  Šių metų balandžio 3 d. – gegužės 3 d. lopšelis- darželis “Pušaitė” organizavo respublikinį aplinkosauginį projektą “Saulės gaudyklės iš CD diskų”, į kurį prisijungė įvairios ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. Projekto tikslas buvo – plėtojant aplinkosaugos idėjas skatinti saikingą vartotojiškumą, ugdyti kūrybinę iniciatyvą ir meninius gebėjimus, naudoti antrines žaliavas sumanymams įgyvendinti. Projektas vyko dviem […]

Google Translate
Skip to content