IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaida ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Atnaujintos ugdymo organizavimo rekomendacijos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo rekomendacijos ir reikalavimai dėl ugdymo organizavimo. VESOC spalio mėn. 13 d. papildymas VESOK spalio mėn. 6 d. papildymas VESOC rugsėjo mėn. 25 d. papildymas VESOC rugsėjo mėn.  22 d. sprendimas    Informacinis plakatas SAM Įsakymas dėl sveikatos patikrinimų Atnaujintos rekomendacijos nuo rugpjūčio 17 d_ Nuo š. m. birželio 17 […]

Sveikinimas!

Tai nuo Jūsų čia taip šviesunuo žodžio šitaip pasakyto,nuo pagalvojimo balsu:turbūt ne dėl savęs esu -esu turbūt dėl kieno nors kito.                                           J. Marcinkevičius

Spalio mėnesio veiklos priemonių planas

EilNr Data Veiklos priemonė Vykdytojai 1.         2020-10-01   Muzikos dienos minėjimas.  Muzikos terapija, tapyba, muzikavimas salėje. Kiekviena grupė muzikinių užsiėmimų grafiku. Meninio ugdymo mokytoja  Š. Drūlienė 2.         2020-10-01 1330 Aplinkos puošybos darbo grupės posėdis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Končienė 3.         2020-10-01 1730 „Gudručių šalies“ grupės tėvų susirinkimas muzikos salėje L. e . p [...]

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

Oranžinė diena ,,Pušaitėje“

Nuo ankstyvo trečiadienio ryto rinkosi į darželį vaikai bei darbuotojai apsirengę ar turėdami oranžinės spalvos akcentų, skleisdami oranžinę šilumą ir dalindami šypsenas. Jau 5 kartą švenčiame šią dieną, tai ir mokytojai su vaikais šiemet kūrė kompozicijas ,,Moliūgo gimtadienio tortas“. Kompozicijai naudojome įvairias daržoves, užaugintas balkone, darže pas močiutę, sodyboje, bet pagrindinis kompozicijos akcentas – moliūgas […]

Muzikos diena

Darželyje, spalio 1 dieną vyko Pasaulinės  Muzikos dienos minėjimas. Jame dalyvavo viso darželio vaikai (išskyrus lopšelio grupes).  Muzikinių užsiėmimų metu vaikai nedainavo, nešoko, neimprovizavo, o piešė Muziką. Salėje, ant grindų, buvo patiestas didelis popieriaus ritinys, spalvotų dažų (guašo) paletės, įvairaus dydžio teptukų. Vaikai su dideliu džiaugsmu tapė klausydami klasikinės, erdvinės, terapinės muzikos garsų. Maišė spalvas, […]

,,Rieda ratai rateliukai“

Rugsėjo 22-ają buvo minima Tarptautinė diena be automobilio. Riukkpa, kaip ir kasmet, šią dieną inicijavo akciją „Rieda ratai rateliukai“, kuri kiekvienais metais pritraukia tūkstančius dalyvių iš įvairių Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Pagrindinis šios akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į ekologijos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, supažindinti vaikus su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis, skatinti saugoti gamtą […]