IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaida ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamas priešmokyklinukų maitinimas

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau […]

Būtinosios ugdymo organizavimo sąlygos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas nuo 2020 m. birželio 17 d., informacija dokumentuose VESOC-sprendimas-V-1487-2020.06.17 Atnaujintos rekomendacijos nuo birzelio 17 d. Nuo š. m. birželio 17 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą skaičiuojamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu. Turime užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo. Sekime informaciją tinklapyje: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas; https://vilnius.lt/; http://sveikas.vilnius.lt Administracija

Vasaros veiklos priemonių planas

     TIKSLAS:      Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, suteikti vaikams galimybę ugdytis pažintinius - gamtamokslinius, kūrybinius - saviraiškos gebėjimus, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais aplinkos ir savo šalies pažinimo pradmenis, nuotaikingai praleisti vasarą darželyje.  SIEKTI, KAD VAIKAS: Natūraliomis priemonėmis (saule, oru ir vandeniu) stiprintųsi organizmą [...]

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

,,Joninių vainiką pyniau, ant galvelės dėjau“

Birželio 23 dieną pušaitukai linksmai šventė Jonines. 2-3 metų vaikai su tėveliais iš vakaro nusipynė Joninių vainikus, o didieji su mokytojomis pynėsi patys. Skambėjo daug muzikos, buvo šokių ir muilo burbulų, sveikinome Jonus ir Janinas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Deimantės informacija          

Priešmokyklinukų išleistuvės

KREGŽDUTE, PASAKYK, KAIP PALYDI VAIKUS, PAKILUSIUS Į SKRYDĮ? SAKYK, KAIP TU JUOS PALYDI? Į ŽYDRĄ ATSISVEIKINIMO SKRYDĮ? Skaisti vasaros saulė ir kvepiantys bijūnų žiedai, pranešė, kad atėjo metas priešmokyklinukams atsisveikinti su darželiu. Birželio 16 ir 17 dienomis „Kačiukų trobelės“ ir „Linksmųjų Nykštukų“ grupių vaikai susirinko į pačią spalvingiausią ir daugiausia emocijų sukeliančią šventę – išleistuves. […]

Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ veikla

Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ darbo grupė kviečia prisijungti prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamo ekologinio konkurso „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“, skirto Eugenijos skirto Eugenijos Šimkūnaitės metų minėjimui. Konkurso tema „Pasak žiniuonės…“ Daugiau informacijos rasite nuostatuose: Mano žalioji palangė Projekto koordinatorė Neringa Bulevičienė