IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaida ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

„Lietuva – mano širdyje“

Mūsų svajonėm išrašyta,Ir meilės žodžiais paliesta.Ji turi savo tikrą vardą,Jos vardas - LIETUVA !!!      Su Valstybės atkūrimo diena ! Vasario 16-ąją, lygiai  prieš 103 metus buvo atkurta Lietuvos valstybė. Džiaukimės savo laisve ir branginkime mūsų Lietuvą!       Šiandien su vaikais minime šią šventinę dieną-visas dainas, šokius, žaidimus, mintis, skiriame savo brangiai ir [...]

„Kodėlčiukų“ linksmybės su sniegu

Ši žiema tikrai ypatinga su savo šaltuku, pūgomis, nepakartojamais paveikslais su snieguotomis medžių kepurėmis, o svarbiausia-sniegu. Turim jo tiek, kad vaikai drauge su suaugusiais gali čiuožinėti nuo kalnų, statyti sniego pilis ar tvirtoves, besmegenius. O kaip gera griūti į pusnį ir žiūrėti į dangų... Susikauti su draugais sniego gniūžtėmis, net nepikta, jei pataiko į kaktą. [...]

Padėka bendruomenei už dalyvavimą akcijoje

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

Lopšelio grupių ekspozicija „Vasario 16-osios gatvė“

Artėjant Vasario 16 dienos šventei, mums, mažųjų lopšelinukų auklėtojoms, kilo mintis: paskelbti smagų iššūkį tėveliams, pavadintą „Namelis nameliukas“. Kiekviena šeima buvo pakviesta priimti šį iššūkį ir iki vasario 15 d. drauge su vaikučiais iš pasirinktos, nebenaudojamos mažos dėželytės, ar atidėtos naujam gyvenimui dėžutės, o gal dėžių dėžės, kurią kaip tik ruošiamasi išmesti – imti ir […]

Žiema, žiema bėk iš kiemo!

Žiema – smagus metų laikas visiems. Šiemet žiema džiugino ne tik paspausdama šaltuką, bet ir pažerdama daugybę sniego! Tačiau laikas kviesti pavasarį! Grupėse sulaukėme svečių, pirmasis atskubėjo Lašininis, džiaugėsi, kad turime daug ko valgyti, kepame blynus, esame sotūs šaltą žiemą ir norime, kad žiema būtų kuo ilgiau.  Lašininis labai nenorėjo, kad jį surastų Kanapinis ir […]

Akcija „Mūsų lange – LIETUVA“

Aktualumas Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiamos vertybės. Jos aukštesnės už gerovę. Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji- diena, kuri labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Ši akcija kviečia prisijungti visus, kurie neabejingi… Tikslas – Paminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. […]