IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PAPILDOMO UGDYMO PROGRAMOS

Svarbiausia į gyvenimą išleisti žmogų, kad ir mažą, bet savo dideliu gerumu galintį išgelbėti pasaulį!

LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Kodėl verta rinktis mus?

 Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Vizija

Šiuolaikiška, atvira kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaida ir idėjų centras.

Misija

Profesionaliosios pedagogų komandos ir kūrybiškos bendruomenės pastangomis puoselėti harmoningą asmenybę, ugdyti maksimalius gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Filosofija

Lopšelis-darželis „Pušaitė“- vieta kiekvienam ugdytiniam ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save, kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms.

Informacija

pradedantiems lankyti darželį

NAUJIENOS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Informacija (algoritmas) Tėvams Informacija (algoritmas) darbuotojams Informacija (algoritmas) vadovams

Rugsėjo mėnesio veiklos priemonių planas

EilNr Data Veiklos priemonė Vykdytojai 1.         2020-08-31 1330 Pedagogų tarybos posėdis L. e. p. Direktorė D.Skarulskienė 2.         2020-08-31 1330 Darbo tarybos posėdis Sekretorė R.Dedelienė 3.         2020-09-01 930 Rugsėjo pirmosios šventė Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė, grupių mokytojos 4.         2020-09-02 1330 Auklėtojų metodinės darbo grupės posėdis Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė 5.         2020-09-09 [...]

Sveikiname „Pušaitės“ bendruomenę!

Rugsėjo pirmosios rytas vienodai jautriai paliečia širdis besiruošiančių peržengti darželio ar mokyklos slenkstį pirmą kartą, Sugrįžtančiųjų po vasaros atostogų, ir žmonių, kuriems ugdyti ir mokyti – nuolatinis darbas. Linkiu „Pušaitės“ bendruomenei prasmingų idėjų, teisingos krypties ir begalinės vaikų meilės. Gražios mums visiems šventės, Su rugsėjo 1-ąja ! Lopšelio-darželio „Pušaitė“ L.e.p. direktorė Daiva Skarulskienė

Maloniai kviečiame paremti mūsų darželį!

2 procentų paramos forma

Renginiai

Darželyje vykstančios šventės ir renginiai

,,Vėžliukų“ grupės vaikai stebi, lygina, matuoja…

SRAIGĖ ,,PASIKINKĖ“ ŠLIUŽĄ, MANĖ, KAD IŠMOKS GREIT ŠLIAUŽT. NA, O ŠLIUŽAS, KAD SUŠUKS ĮTŪŽĘS: -SRAIGE, AŠ  VISAI NENORIU PRAMOGAUT !!! Visą vasarą ,,Vėžliukų“ grupės vaikai stebėjo sraiges. Jas rinko, skaičiavo, ,,maitino“, apžiūrinėjo kokių spalvų jų ,,nameliai“, rengė sraigių lenktynes. Šį kartą nusprendė palyginti jas su šliužu. Aiškinosi kuo jie panašus, kuo skiriasi. Stebėjo šliaužimo kelio […]

Sudie vasarėle!

„Vasara yra tarsi savaitgalis. Jis yra toks pat gražus ir praeina taip pat greitai. Birželis yra penktadienis, liepa yra šeštadienis, rugpjūtis yra sekmadienis.“ –  Marina Tsvetaeva. Taip nepastebimai greitai prabėgo vasaros dienos. Visos kupinos naujų potyrių, įspūdžių bei šiltų prisiminimų. Vaikai, darželyje, šią paskutinę vasaros dieną palydėjo – ryškiomis spalvomis piešdami lauke. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos […]

Šypsenų diena

Šypsena yra kreivė, ištiesinanti viską. Rugpjūčio 18 d. šypsojosi visi-maži ir dideli. Šypsenėlėmis pasipuošė ir darželio erdvės. Vaikučiai piešė ant balionų, vienkatinių lėkštučių, šaligatvio,aplikavo, kirpo šypsenėles ir jas dovanojo savo draugam, auklėtojom, tėveliam. Visi daug šypsojomės ir šypsenas dalinome aplinkiniam. Su šypsena daug smagiau praeina diena. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė info. ir foto   […]