Administracija

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Rūta Liubinavičienė (laikinai einanti pareigas), tel. Nr. (8 5) 234 3792; rutalog@gmail.com

Vilija Gerasimovičienė (laikinai einanti pareigas) tel. Nr. (8 5) 234 3792; vilijagerasim.pusaite@gmail.com 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Vilija Pranskevičiūtė: tel. Nr. (8  5) 234 3792; vilija.pranskeviciute@pusaite.vilnius.lm.lt

Darbuotojai:

Darbuotojų sąrašas 2022-2023 m. m.