Administracija

L.e.p. Direktorė: Daiva Skarulskienė, tel. Nr. (8  5) 234 3900;

Vadovo veiklos ataskaita, kitų metų užduotys;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Ona Malinauskienė, tel. Nr. (8 5) 234 3792

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:  Stanislava Petkevičienė, tel. Nr. (8  5) 234 3792

Darbuotojai: Darbuotojų sąrašas 2019-2020 m. m

Darbo grafikai: