Administracija

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Rūta Liubinavičienė: tel. Nr. (8 5) 234 3792;

rutalog@gmail.com (laikinai einanti pareigas).

Vilija Gerasimovičienė: tel. Nr. (8 5) 234 3792;

vilijagerasim.pusaite@gmail.com (laikinai einanti pareigas).

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Vilija Pranskevičiūtė: tel. Nr. (8  5) 234 3792;

vilija.pranskeviciute@pusaite.vilnius.lm.lt

Darbuotojai:

Darbuotojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Google Translate
Skip to content