Administracija

Direktorė: Daiva Skarulskienė, tel. Nr. (8  5) 234 3900;  8 629 07412; direktore@pusaite.vilnius.lm.lt

2022 vadovo veiklos užduotys

2021 m. vadovo veiklos ataskaita

2020 m. Vadovo veiklos ataskaita

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Laikinai einanti pareigas Rūta Liubinavičienė, tel. Nr. (8 5) 234 3792; rutalog@gmail.com

Laikinai einanti pareigas Vilija Gerasimovičienė tel. Nr. (8 5) 234 3792; vilijagerasim.pusaite@gmail.com 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Laikinai einanti pareigas  Vilija Pranskevičiūtė: tel. Nr. (8  5) 234 3792; vilija.pranskeviciute@pusaite.vilnius.lm.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kristina Mockuvienė: tel. Nr. 8 659 81477; kristina.mockuviene@vvsb.lt;

Darbuotojai: Darbuotojų sąrašas 2022 m