Apie mus, simbolika, himnas

Lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“

Lopšelis-darželis „Pušaitė“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą.

1971 m. pradėtas statyti lopšelis-darželis Nr. 130 duris atvėrė 1972 m.

1995 m. kovo 2 d. lopšeliui-darželiui suteiktas  „Pušaitės” vardas.

Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

           HIMNAS

Štai „Pušaitės“ mūs darželis,
Čia vingiuoja sporto kelias.
Mėgstam tvarką ir žaidimus,
O labiausiai vitaminus.

PRIEDAINIS:
Einam, bėgam, kūliais virstam
Niekad nieko nepamirštam
Darom mankštą čia kas dieną,
Mokam dainą mes ne vieną.

Mėgstam žaisti mes krepšinį,
Šokt į tolį, bėgt lenktynių.
Jei sportuosime kas dieną,
Būsim visados sveiki.

PRIEDAINIS:
Einam, bėgam, kūliais virstam,
Niekad nieko nepamirštam,
Darom mankštą čia kas dieną
Mokam dainą mes ne vieną.

Lopšelio–darželio „Pušaitė“ vėliava yra baltos spalvos. Balta spalva simbolizuoja gėrį, šviesą, išmintį. Ji – vaikystės ženklas.

PUSAITE logo

Dirbame 5 darbo dienas per savaitę

 • Ankstyvojo ugdymo lopšelio grupės (2 – 3 m.) – 3 grupės.
 • Ikimokyklinio ugdymo grupės (3 – 6 m.) – 7 grupės.
 • Priešmokyklinio ugdymo (jungtinės) grupės (5 – 7 m.) – 2 grupės.

PARTNERIAI

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS, VALSTYBINĖMIS ĮSTAIGOMIS: 

 • ANTAKALNIO BIBLIOTEKA
 • ANTAKALNIO PROGIMNAZIJA
 • ANTAKALNIO SENIŪNIJA
 • „GEMMA“ (Senelių reabilitacijos centras)
 • Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
 • LIETUVOS KARIUOMENĖS GEDIMINO ŠTABO BATALIONO GARBĖS SARGYBOS KUOPOS KARIAI
 • GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA
 • Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)
 • VILNIAUS KOLEGIJOS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
 • VILNIAUS MIESTO LOPŠELIAI-DARŽELIAI „Coliukė“, „Puriena“, „Viltenė“, Vaduvos darželis-mokykla
 • VILNIAUS „NERIES“ METODINIO RATELIO LOPŠELIAI-DARŽELIAI: „Lakštingala“, „Naminukas“ „Žirmūnėliai“, „Atžalėlės“
 • VILNIAUS SAUGAUS EISMO MOKYKLA
 • LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Google Translate
Skip to content