Author: Pušaitė

2021-03-17 darželio bendruomenė susibūrė į Protų mūšį. Žaidimas vyko Zoom platformoje, pažintinę medžiagą pateikiant „PowerPoint“ programa. DALYVIAI: „Kodėlčiukų“, „Vėžliukų“ grupių tėveliai su vaikučiais, lopšelio-darželio „Pušaitės“ administracija bei pedagogai. TEMA: „LIETUVA“ , kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. TIKSLAS: praplėsti/pakartoti […]