COVID -19 INFORMACIJA

Pranešame, kad režimo trukmė pratęsiama
iki 2021 m. balandžio 30 d. 24:00 val.  
(2020 m. lapkričio 4 d. LR nutarimas Nr.  1226;  2021 m. kovo 27 d. nutarimo pakeitimu Nr. 179 )

Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose  rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Vaikams, kurie  ugdomi namuose, užtikrinamas nuotolinis ugdymas (kurį aptarėte grupių susirinkimų metu). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas  iki  2021 m. balandžio 30 d.

Švietimo pagalba (logopedo, psichologo, spec. ar soc. pedagogo) teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba teikiama nuotoliniu būdu

2021 m. kovo 26 d. nutarimas 

2021 m. sausio 27 d. nutarimas

2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas

2020 m. gruodžio 7 d. nutarimas

Dėl ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kaukių dėvėjimo lapkričio 11 d. sprendimas

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (V-2543) lapkričio 6 d. sprendimas

VESOC spalio 28 d. sprendimas

LR Vyriausybės 2020-10-26  nutarimas

VESOC spalio mėn. 13 d. papildymas

VESOC spalio mėn. 6 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn. 25 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn.  22 d. sprendimas   

Atnaujintos rekomendacijos nuo rugpjūčio 17 d_

Informacinis plakatas

SAM Įsakymas dėl sveikatos patikrinimų

Sekime informaciją LR Sveikatos apsaugos tinklapyje

Administracija