COVID-19 pandemijos valdymo priemonės

Pasikeitimai nuo  2021 m. spalio  13 d.  

Infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarka

Izoliacijos terminas, vaikų izoliavimas ugdymo įstaigose.

Iš SAM gauti komentarai:

  • Izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja iki 10 d. (buvo 14 d.). Galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau, kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą (anksčiau tokiu metu atlikus testą buvo trumpinama iki 10 d.);
  • Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos patvirtintas atskiras algoritmas (9 priedas);
  • Tiek 10 dienų izoliacijos trukmė, tiek naujas algoritmas mokyklose taikomas tik naujai izoliuojamiems asmenims. Tie, kurie jau yra izoliacijoje, galės susitrumpinti izoliacijos terminą pagal naują tvarką. Informaciją rasite čia.

Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo rasite čia

Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos paskelbimo galite rasti čia

Ugdymas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:

Vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui;

Bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

Visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Dokumentą rasite čia

Neformalus švietimas
  • vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų.
Dėl ugdymo mokesčio

Pažymime, kad nuo š. m. liepos 1 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu nuorodą rasite čia. Atkreipiame dėmesį, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vasaros metu (birželio-liepos mėn.) tėvai (globėjai) pateikia prašymus pagal įstaigos nustatytą tvarką, kad vasaros laikotarpiu jų vaikas nelankys įstaigos. Mokestis už ugdymą skaičiuojamas.

2021 m. rugsėjo 21 d. suvestinė redakcija

2021 m. gegužės 26 d. nutarimas

2021 m. kovo 26 d. nutarimas 

2021 m. sausio 27 d. nutarimas

2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas

2020 m. gruodžio 7 d. nutarimas

Dėl ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kaukių dėvėjimo lapkričio 11 d. sprendimas

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (V-2543) lapkričio 6 d. sprendimas

VESOC spalio 28 d. sprendimas

LR Vyriausybės 2020-10-26  nutarimas

VESOC spalio mėn. 13 d. papildymas

VESOC spalio mėn. 6 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn. 25 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn.  22 d. sprendimas   

Atnaujintos rekomendacijos nuo rugpjūčio 17 d_

Informacinis plakatas

SAM Įsakymas dėl sveikatos patikrinimų

Sekime informaciją LR Sveikatos apsaugos tinklapyje

Administracija