COVID-19 pandemijos valdymo priemonės

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija

Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo rasite čia

Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos paskelbimo galite rasti čia

Ugdymas
  • Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
  • Vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigose ir (ar) jų teritorijose netaikomas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
  • Dokumentą rasite čia
Neformalus švietimas
  • vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų.
Dėl ugdymo mokesčio

Pažymime, kad nuo š. m. liepos 1 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu nuorodą rasite čia. Atkreipiame dėmesį, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vasaros metu (birželio-liepos mėn.) tėvai (globėjai) pateikia prašymus pagal įstaigos nustatytą tvarką, kad vasaros laikotarpiu jų vaikas nelankys įstaigos. Mokestis už ugdymą skaičiuojamas.

2021 m. gegužės 26 d. nutarimas

2021 m. kovo 26 d. nutarimas 

2021 m. sausio 27 d. nutarimas

2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas

2020 m. gruodžio 7 d. nutarimas

Dėl ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kaukių dėvėjimo lapkričio 11 d. sprendimas

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (V-2543) lapkričio 6 d. sprendimas

VESOC spalio 28 d. sprendimas

LR Vyriausybės 2020-10-26  nutarimas

VESOC spalio mėn. 13 d. papildymas

VESOC spalio mėn. 6 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn. 25 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn.  22 d. sprendimas   

Atnaujintos rekomendacijos nuo rugpjūčio 17 d_

Informacinis plakatas

SAM Įsakymas dėl sveikatos patikrinimų

Sekime informaciją LR Sveikatos apsaugos tinklapyje

Administracija