COVID -19 INFORMACIJA

Pranešame, kad nuo š. m. lapkričio 7 iki lapkričio 29 d.
Lietuvoje įvedamas karantinas     
(2020 m. lapkričio 4 d. LR nutarimas Nr.  1226)

Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu  laikantis visų saugumo priemonių.

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

Dėl ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kaukių dėvėjimo lapkričio 11d. sprendimas

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (V-2543) lapkričio 6d. sprendimas

VESOC spalio 28 d. sprendimas

LR Vyriausybės 2020-10-26  nutarimas

VESOC spalio mėn. 13 d. papildymas

VESOC spalio mėn. 6 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn. 25 d. papildymas

VESOC rugsėjo mėn.  22 d. sprendimas   

Informacinis plakatas

SAM Įsakymas dėl sveikatos patikrinimų

Atnaujintos rekomendacijos nuo rugpjūčio 17 d_

Nuo š. m. birželio 17 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą skaičiuojamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu.

Turime užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo.

Sekime informaciją tinklapyje: https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese

Administracija