Akcija „Mūsų lange – LIETUVA“

Aktualumas
Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiamos vertybės. Jos aukštesnės už gerovę. Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji- diena, kuri labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Ši akcija kviečia prisijungti visus, kurie neabejingi…
TikslasPaminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Uždaviniai:
· Telkti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę.
· Kurti, puošti langus įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.
· Skatinti ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų) kūrybiškumą, meninę raišką, originalumą.
· Skatinti dalyvauti visus ugdytinius, tėvus (globėjus), įskaitant ir tuos, kurie dirba iš namų.
· Inicijuoti akcijos dalyvius naudotis šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis.
  Mūsų lopšelis/darželis taip pat prisideda prie šios akcijos ir norime paminėti Vasario 16-ąją.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Deimantė Katkauskaitė, info. ir foto.