Švenčiame Kovo 11-ąją

Kovo 12 dieną mūsų darželio vaikai dalyvavo Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės akto atkūrimo dienos 30-ųjų metinių paminėjime. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėjome išlaikyti meilę savo kraštui, kalbai, kultūrai, žmonėms dėti visas pastangas, kad  tada, kovo 11-ąją, užžiebta laisvo gyvenimo ugnis neužgestų. Tikime, kad pažintinė – meninė – kūrybinė veikla padeda ugdytis kūrybiškumui, išlaisvina mintis, leidžia drąsiai veikti, svajoti, turtina vaiko patyrimą, savarankiškumą ir laisvo pasirinkimo galimybes, kurio metu atsiskleidžia kūrybinis potencialas. Su vaikais žiūrėjome filmuką apie Lietuvą, kurį parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja A .Statkevičienė. Salėje šokome lietuvių liaudies šokius ir žaidimus. 3 – 4 m. ir 4 – 5 m. vaikai aplikavo Gedimino pilį, o vyresnieji 5 – 6 m. ir 6 – 7 m. darė trispalvius malūnėlius. Jiems padėjo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Morkūnaitė – Utkienė.

Nors ir kiekviena grupė šią dieną minėjo atskirai, bet meilė Lietuvai išliko bendra. MES MYLIM LIETUVĄ!

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja A. Statkevičienė