„Velykinis kiškelių bėgimas“

Praėjus gražiausiai pavasario šventei – Velykoms, mūsų darželyje netrūko daug judėjimo, gryno oro ir teigiamų emocijų. Balandžio 6d. „Pušaitukai“ dalyvavo Velykiniame kiškelių bėgime. Visos grupės puošėsi įvairiais kiškių akcentais ir nustraksėjo į lauką, kur jie turėjo nubėgti nustatytą distanciją. Po bėgimo dar ilgai vaikų veiduose buvo matyti šypsenos.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Eimanavičiūtė, info ir foto.