Geroji patirtis

Pasaka vaiko gyvenime

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė dalinasi mintimis, kokią reikšmę vaiko gyvenime vaidina pasaka. 

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Ką sako vaiko piešiniai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė dalinasi mintimis, kaip „skaitant“ vaikų piešinius galime vertinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame amžiuje

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Statkevičienės ir „Kačiukų trobelės“ ugdytinių veikla.

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Konkursas ,,Mikrobų nebijau – ką daryti aš žinau“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Statkevičienės ir „Kačiukų trobelės“ ugdytinių veikla.

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Paroda ,,Ekoritmas“ 

Lopšelio – darželio „Pušaitė“, meninio ugdymo mokytoja Šilenė, kartu su „Nykštukų“ grupės auklėtinių Bernardu dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikos instrumentų parodoje „Ekorimas“, skirtoje Pasaulinės Žemės dienai paminėti. Kartu, iš antrinių žaliavų sukūrė muzikos instrumentą „Pasakų Herojų Jūra“.

Kaip pasigaminti tokį instrumentą? Priemonės – šviesūs plastikiniai buteliai, nebenaudojami mini žaisliukai, nereikalingi smulkūs daiktai, skaidri lipni juosta.

Muzikos instrumento gamyba buvo labai smagi. Gamyba – pasiimkite tuščią perpjautą plastikinį permatomą butelį ir kartu su vaiku iš stalčių, iš lentynėlių, iš po lovų, iš visur kur tik įmanoma, surinkite kuo daugiau skirtingų nereikalingų smulkmenų. Juos sudėkite į plastikinį butelį ir užklijuokite.

Kaip groti? Lėtai vartykite muzikos instrumentą iš vienos pusės į kitą, klausykitės “Jūros” garsų ir stebėkite“Pasakų Herojus”, kurie lenkdami vienas kitą, seka vis naują istoriją.

Tai – garsų, spalvų, formų, gyvūnų figūrėlių, naujų skambesių pažinimas ir t.t.  Rekomenduoju pasigaminti tokį instrumentą: vaikui džiaugsmas, o namie bus ŠVARIAU .

Viso dalyvavo 39 Vilniaus ugdymo įstaigos, buvo sukurta ir parodoje eksponuota 180 muzikos instrumentų, pagamintų iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos. Taip pat, skirtos nominacijos, apdovanojimai, padėkos, knygelės. Muzikos instrumentas „Pasakų Herojų Jūra“ gavo „Geriausio Muzikinio Žaislo“ apdovanojimą.

Labai norėčiau pasidalinti PDF leidiniu su darželio bendruomene, kuriame rasite visus sukurtus instrumentus, jų aprašus, fotografijas ir gal Jums kils noras su savo vaiku pasigaminti kažką panašaus.

Meninio ugdymo mokytoja Šilenė Drūlienė, info. ir foto.

,,Saulučių“ grupės sausio mėnesio parodos

„Saulučių“ grupė po naujųjų metų šventės pradėjo nuo respublikinių parodų. Kadangi mūsų grupės vaikų lankymas buvo mažas, kiekvienas sudalyvavo parodoje.

2021-01-04 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybinių darbų projekte ,,Domino kaukė pelenei“. Dovydas kartu su mokytoja pagamino paslaptingą kaukę pelenei.

2021-01-15 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame darbų, nuotraukų parodoje ,,Žodelis ,,Ačiū“ skirtame tarptautiniame ,,AČIŪ“ dienai paminėti“. Dalyvavo ir aplikavo darbelį Domas.

2021-01-28 dalyvavome respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Žiedelis Lietuvai“ (toliau virtuali paroda), skirtos Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Parodos tikslas – Puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, meninį supratimą, kūrybiniais darbeliais paminint Lietuvos nepriklausomybę. Žiedelį Lietuvai dovanojo Miglė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Deimantė Katkauskaitė info. ir foto.

Respublikinė karpinių paroda „Mano miestas Vilnius“

Lopšelio – darželio „Pušaitė“, „Linksmųjų nykštukų“ grupės pedagogai siekdami sudominti vaikus miesto istorija, pastatais, kultūros paveldu, kartu su ugdytiniais ir jų šeimomis organizavo Vilniaus miesto karpinių parodą „Mano miestas Vilnius“. Paskelbus parodos nuostatus, ne tik vilniečiai pareiškė norą dalyvauti rengiamoje parodoje, tad paroda tapo respublikine. „Pušaitės“ bendruomenė džiaugiasi dalyvių gausa ir įdomiais darbais. Originalūs karpiniai papuošė įstaigą artėjant Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Malinauskienė, inf. 

Kolegų iš Norvegijos įspūdžiai

Dar kartą norime padėkoti už galimybę, kovo 31 d., apsilankyti Jūsų ugdymo įstaigoje. Visi Fernanda FUS darželio iš Oslo darbuotojai buvo labai patenkinti vizitu pas Jus. Po viešnagės, mes turėjome trijų valandų refleksiją, kurios metu, suskirstyti į grupes,  ieškojome sąsajų tarp mūsų ugdymo įstaigų, pastebėjimų bei atradimų. Kiekviena grupė vykdė diskusiją pagal iš anksto parengtą klausimyną:

 1. Vaikų laisvasis žaidimas.
 2. Vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas.
 3. Ugdymo priemonės ir jų prieinamumas.
 4. Suaugusiųjų vaidmuo vaikų žaidimuose.
 5. Suaugusiujų veikla ugdymo(si) procese.
 6. Panavimo laikas ir planavimo dalyviai.
 7. Vaidmenų pasiskirstymas. Ką daro pedagogai ir jų padėjėjai?
 8. Grupių veiklos zonos.
 9. Maitinimas.
 10. Žaidimas lauke ir jo reikšmė.
 11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstatymai, programa bei planavimas.

Vyko karštos diskusijos. Buvo labai įdomu rasti sąlyčio taškų. Pedagogai buvo nustebinti turtinga ugdymo(si) aplinka, gausiomis ugdymo(si) priemonėmis, kurios tenkina būtent to amžiaus vaiko poreikius ir yra lengvai pasiekiamos ugdytiniams, šauniai išnaudotomis erdvėmis lauke aplink pastatą, dideliu pasirinkimu papildomos veiklos įstaigos viduje, veiklos zonų grupėse gausa. Pedagogai truputį „užpavydėjo“, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga sudaro ugdymo programą atsižvelgdama į ją lankančių vaikų bei supančios aplinkos poreikius (Norvegijoje yra valstybinė ikimokyklinio ugdymo programa, kurią kiekviena įstaiga įgyvendina pasirinkdama skirtingas strategijas).

Mes labai džiaugiamės vizitu, kuris praturtino mus naujomis idėjomis. Ačiū už šiltą priėmimą ir iki kitų susitikimų.

Pagarbiai,

Fernanda Fus Barnehage AS „Elvelunden“ darželio pedagogai

  Tarptautinė praktinė pairtis Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“

2017 m. spalio 9-20 dienomis Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ bendradarbiaujant su UAB Globalios idėjos direktore edukacijai Agne Dulkyte-Miteva tarptautinei praktikai priėmė dvi studentes iš Vokietijos, kurios mokosi vaikų darželio auklėtojų profesiją Johanniter Akademie Leipzige. Studenčių praktiką organizuota pagal “Erasmus+” programą, kurios tikslas – suteikti galimybę profesinių mokyklų mokiniams atlikti praktiką užsienyje.

Atvykusios į „Pušaitę“ studentės susipažino su darželio aplinka: grupėmis, sporto, muzikos salėmis, lauko aikštelėmis bei jose vykdoma veikla. Iniciatyviai atliko praktines užduotis: stebėjo ugdymo procesą; gilinosi į įstaigos ugdymo(si) programą, veiklų planavimą ir organizavimą, asistavo grupių ir edukacinių išvykų procese; dalyvavo interaktyvios pasakos-žaidimo „Saulytučiai“ pristatyme, įgyvendino savo „mini projektą“: darželinukams pristatė nacionalinį vokiečių žaidimą, dainelę ir knygelę.

Nors „Pušaitės“ bendruomenei tai pirmoji tarptautinė praktika, tačiau ji skatino susitelkti ir taikant užsienio kalbos žinias pristatyti savo įstaigą, jos ugdymo sistemą bei taikomas pedagogines strategijas praktiką atliekančioms studentėms.

Stebėdamos kasdienes pedagogių inicijuotas ir pačių darželinukų spontaniškai atliekamas veiklas studentės tapo pedagogių pagalbininkėmis ruošiant ugdomąsias priemones ir jas išbandant. Noriai įsitraukdamos į vaikų žaidimus lengvai užmezgė su jais ryšį. Ši patirtis skatino mokytis kartu ir gilinti turimas žinias, tobulėti drauge ir drąsiai keliauti pedagoginiu keliu!