Geroji patirtis


Tarptautinė praktinė Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“

2017 m. spalio 9-20 dienomis Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ bendradarbiaujant su UAB Globalios idėjos direktore edukacijai Agne Dulkyte-Miteva tarptautinei praktikai priėmė dvi studentes iš Vokietijos, kurios mokosi vaikų darželio auklėtojų profesiją Johanniter Akademie Leipzige. Studenčių praktiką organizuota pagal “Erasmus+” programą, kurios tikslas – suteikti galimybę profesinių mokyklų mokiniams atlikti praktiką užsienyje.

Atvykusios į „Pušaitę“ studentės susipažino su darželio aplinka: grupėmis, sporto, muzikos salėmis, lauko aikštelėmis bei jose vykdoma veikla. Iniciatyviai atliko praktines užduotis: stebėjo ugdymo procesą; gilinosi į įstaigos ugdymo(si) programą, veiklų planavimą ir organizavimą, asistavo grupių ir edukacinių išvykų procese; dalyvavo interaktyvios pasakos-žaidimo „Saulytučiai“ pristatyme, įgyvendino savo „mini projektą“: darželinukams pristatė nacionalinį vokiečių žaidimą, dainelę ir knygelę.

Nors „Pušaitės“ bendruomenei tai pirmoji tarptautinė praktika, tačiau ji skatino susitelkti ir taikant užsienio kalbos žinias pristatyti savo įstaigą, jos ugdymo sistemą bei taikomas pedagogines strategijas praktiką atliekančioms studentėms.

Stebėdamos kasdienes pedagogių inicijuotas ir pačių darželinukų spontaniškai atliekamas veiklas studentės tapo pedagogių pagalbininkėmis ruošiant ugdomąsias priemones ir jas išbandant. Noriai įsitraukdamos į vaikų žaidimus lengvai užmezgė su jais ryšį. Ši patirtis skatino mokytis kartu ir gilinti turimas žinias, tobulėti drauge ir drąsiai keliauti pedagoginiu keliu!


„VAIKŲ FIZINIS UGDYMAS IR JO ORGANIZAVIMO METODAI DARŽELYJE“