Geroji patirtis

Futboliuko projektas sugrįžta į  „Pušaitę“ 

„Pušaitės“ bendruomenė sugrįžta į Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos tęsiamą ilgalaikį projektą „Futboliukas“.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje;
 • Suteikti galimybę vaikams žaisti futbolą ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
 • Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę;
 • Padėti suartėti kaimyninėms bendruomenėms, paskatinti šeimas laiko skirti aktyvioms veikloms su savo vaikais.

 

Artėjant naujajam sezonui, birželio 18 d. surengtas „Futboliuko“ seminaras. Džiaugiamės, kad jame tarp Vilniaus darželiuose dirbančių ikimokyklinio ir fizinio ugdymo mokytojų iniciatyviai dalyvavo ir mūsų ikimokyklino ugdymo mokytoja Laura. Tikimės, kad šio projekto sklaidą pavyks sėkmingai įgyvendinti darželio lauko ir sporto salės erdvėse jau nuo rugsėjo mėnesio.

Skaitykite daugiau: https://www.lff.lt/vilniaus-700-metu-jubiliejaus-proga-ivyko-pirmasis-seminaras-pedagogams

Svečiuose Vilniaus miesto ikimokyklinės ugdymo įstaigos

Balandžio 13 d. surengta Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė” atvira veikla „Kūrybinių žaismių dirbtuvėlės”, sukvietė Antakalnio rajono „Neries“ metodiniam rateliui priklausančių 13-os lopšelių-darželių, darželių-mokyklų 35 mokytojus praktikus, administracijos atstovus, socialinius partnerius ir specialistus iš Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Vilniaus miesto savivaldybės, ikimokyklinio ugdymo skyriaus. Veiksmas vyko įprastai neįprastose, 7-iose skirtingose: muzikos, sporto salių, bibliotekėlės, grupių aplinkose, skirtingomis priemonėmis, skirtingais metodais, bet bendram tikslui – veikti žaismingai ir švęsti džiaugsmingai Vilniaus 700-ąjį gimtadienį visus metus!
Programoje buvo pristatytos ir didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė šios veiklos:

 1. „MENAS – RAKTAS Į PASAULĮ” (meninio ugdymo mokytoja-metodininkė Šilenė, ikimok.ugdymo mokytojos-metodininkės Rūta, Jolita)
 • Šūkis, sukurtas vaikų: „Mums reikia švaraus pasaulio, mums reikia tyro vandens!”
 • Pristatyta veikla: meninis vandens ekologijos ir taršos problemas apimantis spektakliukas su 4-5 m. vaikais
 1. „STE(A)M EKSPERIMENTAI“ (priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Vida, Deimantė)
 • Siekis, keltas vaikams: išgyventi kūrybos džiaugsmą tyrinėjant, eksperimentuojant ir analizuojant veiklos procesą.
 • Pristatyta įtraukianti, eksperimentais pagrįsta veikla su 6-7 m. vaikais, naudojant kiaušinius: „Kiaušinis skenduolis“, „Kiaušinis skraiduolis“, „Šviečiantis kiaušinis“ ir kt.
 1. „SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina)
 • Siekis, keltas vaikams: naudojantis interaktyviu ekranu ir programėlėmis kurti skaitmeninį turinį ir demonstruoti informatinio mąstymo pradmenis žaidybinėmis interaktyviomis formomis.
 • Pristatyta veikla: inovatyvūs, išmaniosios lentos taikymo būdai 6-7 m. vaikų skaitmeninių įgūdžių ugdymui, naudojantis skaitmeniniais įrenginiais ir „Wordwall“ skaitmenine mokymosi platforma
 1. „ODININKYSTĖS AMATAS. KURIU PATS“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Ieva)
 • Siekis, keltas vaikams: pažinti odininkystės amatą, išbandyti, ką galima pagaminti iš natūralios odos
 • Pristatyta veikla: kūrybinės įrankių su oda panaudojimo unikaliame 5-6 m. vaikų kūrybiniame gamybos procese dirbtuvėlės, išbandant apyrankių „marginimo ir kniedijimo” gamybos būdus
 1. „IŠMANIOSIOS „BLUE-BOT“ BITUTĖS“ (ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jurgita)
 • Siekis, keltas vaikams: kūrybine veikla aktyvinti vaizduotę, tyrinėti „čia ir dabar”, iššifruojant QR koduotes, atrasti pavasario požymius.
 • Pristatyta veikla: kūrybinis „skrydis į skaitmeninę istoriją” su 3-4 m. vaikais ir edukacinėmis bitutėmis, išbandant loginio mąstymo ir kūrybinės raiškos užduotėles, taikant išmaniąsias bitutes ir QR koduotes
 1. „FIZINIS RAŠTINGUMAS“ (fizinio ugdymo vyr. mokytojas Viktoras)
 • Siekis, keltas vaikams ir dalyviams: būti motyvuotiems ir pasiruošusiems aktyviai judėti, su sąžiningumo, bendrabarbiavimo, tobulėti norimu jausmu
 • Pristatyta fiziškai aktyvi veikla sporto salėje su 5-6 m. vaikais, nepalikusi pasyvių nei mokytojų, nei pavaduotojų ugdymui, nei direktorių: tilto statybos, monopolis – be konkurencijos, grybų ir gėlių oazė bei kt.
 1. „OLIMPINIS ŠVIETIMAS“ (l.e.p. dir. pavaduotoja ugdymui, mokytoja-metodininkė Vilija)
 • Siekis, keltas dalyviams: kaip sudėtingus sprendimus komandoje priimti ir paversti nesudėtingais
 • Pristatyta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) vykdomos „Olimpinių vertybių ugdymo programos“ darbo komandoje įgūdžių formavimo užduotis

Gerosios, atviros patirčių veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigų erdvėse skatina komunikavimą tarp ugdytinių bei mokytojų įvairiomis raiškos priemonėmis, formomis ir būdais. Gebėjimas (įprasti) mokytis atsakingai bei saugiai naudotis skaitmeniniais įrenginiais, įrankiais, technologijomis, idėjinių veiklų turinį nukreipiant į ugdomuosius žaidimus, padeda ugdytiniams įgyti informatinio mąstymo pradmenis. To pasekoje pristatomos nesuvaidintos ugdymo(si) situacijos praplečia projektinį bei kūrybinį mąstymą, formuoja vertybinį pagrindą. Dalyvavimas organizuotose ir spontaniškai kylančiose veiklose leidžia demonstruoti ugdytinių stiprybes ir ieškoti būdų, kaip įveikti mokytojų silpnybes.

Ačiū prisidėjusiems prie šventės tėveliams ir pedagogams.

L.e.p. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vilijos info. ir foto

QR KODAI mažųjų ugdyme 

„Lapučių mokyklėlės“ gr. mokytoja Jurgita dalijasi gerąja praktine patirtimi ir pristato straipsnį apie įvairius būdus, padedančius užtikrinti ugdymo turinio įsisavinimo patrauklumą, vaikų veiklose taikant žaismingas QR koduotes.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/qr-kodai-mazuju-ugdyme

Karpinių paroda „Senieji Vilniaus stogai“

„Kačiukų trobelės“ gr. mokytoja Aurelija Statkevičienė ir „Vėžliukų“ gr. mokytoja Rūta Jevsejevienė dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  virtualios karpinių parodoje „Senieji Vilniaus stogai“ ir pristato savo autentiškus karpinius. Parodos tikslas – paminėti Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų; skatinti meninę raišką, kūrybinę iniciatyvą, ugdyti meninius gebėjimus, originalumą kuriant; ugdyti pilietiškumą, pagarbą savo šaliai ir miestui.

Piešinių paroda ,,Vilnius mano širdelėje‘‘

„Kačiukų trobelės“  vaikučiai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  piešinių nuotraukų parodoje „Vilnius mano širdelėje“. Parodos tikslas – lavinti vaiko saviraiškos gebėjimus skatinant išreikšti meilę ir pagarbą Vilniaus miestui kūrybiniu darbeliu.Kurdami įvairius meninius darbelius susipažįstame su Vilniaus mieste esančiais įžymiais objektais. Puoselėjame meilę savo gimtąjam miestui. Kūrybinių darbų nuotraukos eksponuojamos socialinio tinklo www.facebook.com  grupėje ,,Vilnius mano širdelėje‘‘ nuo 2023 m. sausio 5 d. iki 2023 m. sausio 25 d.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Statkevičienės info ir foto.

Geroji patirtis iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto „Olimpinių vertybių ugdymo programos“ mokymų Vilniuje

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Gerasimovičienė pristato Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Lietuvoje jau penktus metus įgyvendinamą „Olimpinių vertybių ugdymo programą“ (OVUP), kurios mokymai vyko gegužės, lapkričio ir gruodžio mėnesiais lopšelyje-darželyje „Pušaitė“. OVUP mokymais siekiama įkvėpti mokytojus propaguoti į olimpines vertybes orientuotą ugdymą per švietimą, fizinį aktyvumą ir sportą, skatinant besimokančiuosius tapti atsakingais pasaulio piliečiais, įgyjant socialinių, pažintinių ir fizinį raštingumą įtvirtinančių kompetencijų. Mokymuose dalyvavo per 50 Vilniaus miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio, fizinio ugdymo ir kitų dalykų mokytojų iš 33 valstybinių ir privačių lopšelių-darželių, pradinių mokyklų ir progimnazijų.

Skaitykite daugiau „Švietimo naujienose“:

Kūrybinių darbų paroda „Sveikinimas draugui“

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alina Trafimova puoselėja vaikų draugystę ir pristato kūrybinių darbų parodą „Sveikinimas draugui“

Skaitykime Švietimo naujienose: Kūrybinių darbų paroda „Sveikinimas draugui“

VIKTORINA „Kodėl tirpsta ledynai?“

„Pušaitės“ priešmokyklinukų „Ežiukų“ ir „Zuikučių“ grupės, tęsdamos bendradarbiavimą su lopšeliu-darželiu „Coliukė“ prisijungė prie Lietuvos Respublikos aplinkos spalio 24–28 d. rengtos Klimato savaitės renginių, kuria siekta atkreipti visuomenės dėmesį į aktualius klimato kaitos klausimus. „Coliukės“ bendruomenė inicijavo kūrybinę-edukacinę savaitę „Ekonykštuko nuotykiai“. Jos metu surengta tiesioginė viktorina „Kodėl tirpsta ledynai?“, į kurią buvo pakviesti socialiniai partneriai lopšeliai-darželiai „Pušaitė“ ir „Vilnelė“. Viktorinos pradžioje sveikinimo žodį tarė dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos docentė. Ji kvietė mažuosius savo darbais prisidėti prie planetos išsaugojimo. Viktorinos metu, taikant išmaniąją „Kahoot!” programėlę, vaikai atsakinėjo į klausimus apie tvarų vartojimą, ekologiją, oro užterštumą, o smagus personažas Ekonykštukas savo pasakojimais skatino susimąstyti, tyrinėti, įsiminti ir susirūpinti aplinkos išsaugojimu.

Abi „Pušaitės“ priešmokyklinukų grupės dalyvavo aktyviai, o „Zuikučiams“ pavyko surinkti daugiausiai taškų bendroje komandinėje lentelėje! Sveikiname ir džiaugiamės abiejų komandų pasiekimais, mokytojų iniciatyvumu ir kūrybinėmis idėjomis!

Skaitykime Švietimo naujienose: „Klimato kaitos problema suvienija darželius“

Atnaujintos priešmokykinio ugdymo programos mokymuose pristatyta geroji patirtis

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Gerasimovičienė kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Geradavičiūte dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinimo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams ir pristatė darželio priešmokyklinio ugdymo planavimo modelį.

Ši medžiaga taip pat buvo pristatyta ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių tėvams.

Susipažinkite su skaidrėmis: „Pušaitės“ skaidrės – savarankiška PU mokymų užduotis

„Pušaitės“ mokytojų geroji patirtis pristatyta mokslinėje – praktinėje konferencijoje
Sporto šventė „Aktyvus ruduo“

L.e.p. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vilijos Gerasimovičienės sporto šventės „Aktyvus ruduo“ renginio įspūdžiai.

Skaitykime Švietimo naujienose  

Pasaka vaiko gyvenime

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė dalinasi mintimis, kokią reikšmę vaiko gyvenime vaidina pasaka. 

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Ką sako vaiko piešiniai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė dalinasi mintimis, kaip „skaitant“ vaikų piešinius galime vertinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame amžiuje

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Statkevičienės ir „Kačiukų trobelės“ ugdytinių veikla.

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Konkursas ,,Mikrobų nebijau – ką daryti aš žinau“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Statkevičienės ir „Kačiukų trobelės“ ugdytinių veikla.

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Paroda ,,Ekoritmas“ 

Lopšelio – darželio „Pušaitė“, meninio ugdymo mokytoja Šilenė, kartu su „Nykštukų“ grupės auklėtinių Bernardu dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikos instrumentų parodoje „Ekorimas“, skirtoje Pasaulinės Žemės dienai paminėti. Kartu, iš antrinių žaliavų sukūrė muzikos instrumentą „Pasakų Herojų Jūra“.

Kaip pasigaminti tokį instrumentą? Priemonės – šviesūs plastikiniai buteliai, nebenaudojami mini žaisliukai, nereikalingi smulkūs daiktai, skaidri lipni juosta.

Muzikos instrumento gamyba buvo labai smagi. Gamyba – pasiimkite tuščią perpjautą plastikinį permatomą butelį ir kartu su vaiku iš stalčių, iš lentynėlių, iš po lovų, iš visur kur tik įmanoma, surinkite kuo daugiau skirtingų nereikalingų smulkmenų. Juos sudėkite į plastikinį butelį ir užklijuokite.

Kaip groti? Lėtai vartykite muzikos instrumentą iš vienos pusės į kitą, klausykitės “Jūros” garsų ir stebėkite“Pasakų Herojus”, kurie lenkdami vienas kitą, seka vis naują istoriją.

Tai – garsų, spalvų, formų, gyvūnų figūrėlių, naujų skambesių pažinimas ir t.t.  Rekomenduoju pasigaminti tokį instrumentą: vaikui džiaugsmas, o namie bus ŠVARIAU .

Viso dalyvavo 39 Vilniaus ugdymo įstaigos, buvo sukurta ir parodoje eksponuota 180 muzikos instrumentų, pagamintų iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos. Taip pat, skirtos nominacijos, apdovanojimai, padėkos, knygelės. Muzikos instrumentas „Pasakų Herojų Jūra“ gavo „Geriausio Muzikinio Žaislo“ apdovanojimą.

Labai norėčiau pasidalinti PDF leidiniu su darželio bendruomene, kuriame rasite visus sukurtus instrumentus, jų aprašus, fotografijas ir gal Jums kils noras su savo vaiku pasigaminti kažką panašaus.

Meninio ugdymo mokytoja Šilenė Drūlienė, info. ir foto.

,,Saulučių“ grupės sausio mėnesio parodos

„Saulučių“ grupė po naujųjų metų šventės pradėjo nuo respublikinių parodų. Kadangi mūsų grupės vaikų lankymas buvo mažas, kiekvienas sudalyvavo parodoje.

2021-01-04 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybinių darbų projekte ,,Domino kaukė pelenei“. Dovydas kartu su mokytoja pagamino paslaptingą kaukę pelenei.

2021-01-15 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame darbų, nuotraukų parodoje ,,Žodelis ,,Ačiū“ skirtame tarptautiniame ,,AČIŪ“ dienai paminėti“. Dalyvavo ir aplikavo darbelį Domas.

2021-01-28 dalyvavome respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Žiedelis Lietuvai“ (toliau virtuali paroda), skirtos Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Parodos tikslas – Puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, meninį supratimą, kūrybiniais darbeliais paminint Lietuvos nepriklausomybę. Žiedelį Lietuvai dovanojo Miglė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Deimantė Katkauskaitė info. ir foto.

Respublikinė karpinių paroda „Mano miestas Vilnius“

Lopšelio – darželio „Pušaitė“, „Linksmųjų nykštukų“ grupės pedagogai siekdami sudominti vaikus miesto istorija, pastatais, kultūros paveldu, kartu su ugdytiniais ir jų šeimomis organizavo Vilniaus miesto karpinių parodą „Mano miestas Vilnius“. Paskelbus parodos nuostatus, ne tik vilniečiai pareiškė norą dalyvauti rengiamoje parodoje, tad paroda tapo respublikine. „Pušaitės“ bendruomenė džiaugiasi dalyvių gausa ir įdomiais darbais. Originalūs karpiniai papuošė įstaigą artėjant Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Malinauskienė, inf. 

Kolegų iš Norvegijos įspūdžiai

Dar kartą norime padėkoti už galimybę, kovo 31 d., apsilankyti Jūsų ugdymo įstaigoje. Visi Fernanda FUS darželio iš Oslo darbuotojai buvo labai patenkinti vizitu pas Jus. Po viešnagės, mes turėjome trijų valandų refleksiją, kurios metu, suskirstyti į grupes,  ieškojome sąsajų tarp mūsų ugdymo įstaigų, pastebėjimų bei atradimų. Kiekviena grupė vykdė diskusiją pagal iš anksto parengtą klausimyną:

 1. Vaikų laisvasis žaidimas.
 2. Vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas.
 3. Ugdymo priemonės ir jų prieinamumas.
 4. Suaugusiųjų vaidmuo vaikų žaidimuose.
 5. Suaugusiujų veikla ugdymo(si) procese.
 6. Panavimo laikas ir planavimo dalyviai.
 7. Vaidmenų pasiskirstymas. Ką daro pedagogai ir jų padėjėjai?
 8. Grupių veiklos zonos.
 9. Maitinimas.
 10. Žaidimas lauke ir jo reikšmė.
 11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstatymai, programa bei planavimas.

Vyko karštos diskusijos. Buvo labai įdomu rasti sąlyčio taškų. Pedagogai buvo nustebinti turtinga ugdymo(si) aplinka, gausiomis ugdymo(si) priemonėmis, kurios tenkina būtent to amžiaus vaiko poreikius ir yra lengvai pasiekiamos ugdytiniams, šauniai išnaudotomis erdvėmis lauke aplink pastatą, dideliu pasirinkimu papildomos veiklos įstaigos viduje, veiklos zonų grupėse gausa. Pedagogai truputį „užpavydėjo“, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga sudaro ugdymo programą atsižvelgdama į ją lankančių vaikų bei supančios aplinkos poreikius (Norvegijoje yra valstybinė ikimokyklinio ugdymo programa, kurią kiekviena įstaiga įgyvendina pasirinkdama skirtingas strategijas).

Mes labai džiaugiamės vizitu, kuris praturtino mus naujomis idėjomis. Ačiū už šiltą priėmimą ir iki kitų susitikimų.

Pagarbiai,

Fernanda Fus Barnehage AS „Elvelunden“ darželio pedagogai

  Tarptautinė praktinė pairtis Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“

2017 m. spalio 9-20 dienomis Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ bendradarbiaujant su UAB Globalios idėjos direktore edukacijai Agne Dulkyte-Miteva tarptautinei praktikai priėmė dvi studentes iš Vokietijos, kurios mokosi vaikų darželio auklėtojų profesiją Johanniter Akademie Leipzige. Studenčių praktiką organizuota pagal “Erasmus+” programą, kurios tikslas – suteikti galimybę profesinių mokyklų mokiniams atlikti praktiką užsienyje.

Atvykusios į „Pušaitę“ studentės susipažino su darželio aplinka: grupėmis, sporto, muzikos salėmis, lauko aikštelėmis bei jose vykdoma veikla. Iniciatyviai atliko praktines užduotis: stebėjo ugdymo procesą; gilinosi į įstaigos ugdymo(si) programą, veiklų planavimą ir organizavimą, asistavo grupių ir edukacinių išvykų procese; dalyvavo interaktyvios pasakos-žaidimo „Saulytučiai“ pristatyme, įgyvendino savo „mini projektą“: darželinukams pristatė nacionalinį vokiečių žaidimą, dainelę ir knygelę.

Nors „Pušaitės“ bendruomenei tai pirmoji tarptautinė praktika, tačiau ji skatino susitelkti ir taikant užsienio kalbos žinias pristatyti savo įstaigą, jos ugdymo sistemą bei taikomas pedagogines strategijas praktiką atliekančioms studentėms.

Stebėdamos kasdienes pedagogių inicijuotas ir pačių darželinukų spontaniškai atliekamas veiklas studentės tapo pedagogių pagalbininkėmis ruošiant ugdomąsias priemones ir jas išbandant. Noriai įsitraukdamos į vaikų žaidimus lengvai užmezgė su jais ryšį. Ši patirtis skatino mokytis kartu ir gilinti turimas žinias, tobulėti drauge ir drąsiai keliauti pedagoginiu keliu!

„Pušaitės“ mokytojų geroji patirtis pristatyta mokslinėje – praktinėje konferencijoje
Pasaka vaiko gyvenime

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė dalinasi mintimis, kokią reikšmę vaiko gyvenime vaidina pasaka. 

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Ką sako vaiko piešiniai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė dalinasi mintimis, kaip „skaitant“ vaikų piešinius galime vertinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame amžiuje

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Statkevičienės ir „Kačiukų trobelės“ ugdytinių veikla.

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Konkursas ,,Mikrobų nebijau – ką daryti aš žinau“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelijos Statkevičienės ir „Kačiukų trobelės“ ugdytinių veikla.

Skaitykime Švietimo naujienose.  

Paroda ,,Ekoritmas“ 

Lopšelio – darželio „Pušaitė“, meninio ugdymo mokytoja Šilenė, kartu su „Nykštukų“ grupės auklėtinių Bernardu dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikos instrumentų parodoje „Ekorimas“, skirtoje Pasaulinės Žemės dienai paminėti. Kartu, iš antrinių žaliavų sukūrė muzikos instrumentą „Pasakų Herojų Jūra“.

Kaip pasigaminti tokį instrumentą? Priemonės – šviesūs plastikiniai buteliai, nebenaudojami mini žaisliukai, nereikalingi smulkūs daiktai, skaidri lipni juosta.

Muzikos instrumento gamyba buvo labai smagi. Gamyba – pasiimkite tuščią perpjautą plastikinį permatomą butelį ir kartu su vaiku iš stalčių, iš lentynėlių, iš po lovų, iš visur kur tik įmanoma, surinkite kuo daugiau skirtingų nereikalingų smulkmenų. Juos sudėkite į plastikinį butelį ir užklijuokite.

Kaip groti? Lėtai vartykite muzikos instrumentą iš vienos pusės į kitą, klausykitės “Jūros” garsų ir stebėkite“Pasakų Herojus”, kurie lenkdami vienas kitą, seka vis naują istoriją.

Tai – garsų, spalvų, formų, gyvūnų figūrėlių, naujų skambesių pažinimas ir t.t.  Rekomenduoju pasigaminti tokį instrumentą: vaikui džiaugsmas, o namie bus ŠVARIAU .

Viso dalyvavo 39 Vilniaus ugdymo įstaigos, buvo sukurta ir parodoje eksponuota 180 muzikos instrumentų, pagamintų iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos. Taip pat, skirtos nominacijos, apdovanojimai, padėkos, knygelės. Muzikos instrumentas „Pasakų Herojų Jūra“ gavo „Geriausio Muzikinio Žaislo“ apdovanojimą.

Labai norėčiau pasidalinti PDF leidiniu su darželio bendruomene, kuriame rasite visus sukurtus instrumentus, jų aprašus, fotografijas ir gal Jums kils noras su savo vaiku pasigaminti kažką panašaus.

Meninio ugdymo mokytoja Šilenė Drūlienė, info. ir foto.

,,Saulučių“ grupės sausio mėnesio parodos

„Saulučių“ grupė po naujųjų metų šventės pradėjo nuo respublikinių parodų. Kadangi mūsų grupės vaikų lankymas buvo mažas, kiekvienas sudalyvavo parodoje.

2021-01-04 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybinių darbų projekte ,,Domino kaukė pelenei“. Dovydas kartu su mokytoja pagamino paslaptingą kaukę pelenei.

2021-01-15 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame darbų, nuotraukų parodoje ,,Žodelis ,,Ačiū“ skirtame tarptautiniame ,,AČIŪ“ dienai paminėti“. Dalyvavo ir aplikavo darbelį Domas.

2021-01-28 dalyvavome respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Žiedelis Lietuvai“ (toliau virtuali paroda), skirtos Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Parodos tikslas – Puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, meninį supratimą, kūrybiniais darbeliais paminint Lietuvos nepriklausomybę. Žiedelį Lietuvai dovanojo Miglė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Deimantė Katkauskaitė info. ir foto.

Respublikinė karpinių paroda „Mano miestas Vilnius“

Lopšelio – darželio „Pušaitė“, „Linksmųjų nykštukų“ grupės pedagogai siekdami sudominti vaikus miesto istorija, pastatais, kultūros paveldu, kartu su ugdytiniais ir jų šeimomis organizavo Vilniaus miesto karpinių parodą „Mano miestas Vilnius“. Paskelbus parodos nuostatus, ne tik vilniečiai pareiškė norą dalyvauti rengiamoje parodoje, tad paroda tapo respublikine. „Pušaitės“ bendruomenė džiaugiasi dalyvių gausa ir įdomiais darbais. Originalūs karpiniai papuošė įstaigą artėjant Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Malinauskienė, inf. 

Kolegų iš Norvegijos įspūdžiai

Dar kartą norime padėkoti už galimybę, kovo 31 d., apsilankyti Jūsų ugdymo įstaigoje. Visi Fernanda FUS darželio iš Oslo darbuotojai buvo labai patenkinti vizitu pas Jus. Po viešnagės, mes turėjome trijų valandų refleksiją, kurios metu, suskirstyti į grupes,  ieškojome sąsajų tarp mūsų ugdymo įstaigų, pastebėjimų bei atradimų. Kiekviena grupė vykdė diskusiją pagal iš anksto parengtą klausimyną:

 1. Vaikų laisvasis žaidimas.
 2. Vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas.
 3. Ugdymo priemonės ir jų prieinamumas.
 4. Suaugusiųjų vaidmuo vaikų žaidimuose.
 5. Suaugusiujų veikla ugdymo(si) procese.
 6. Panavimo laikas ir planavimo dalyviai.
 7. Vaidmenų pasiskirstymas. Ką daro pedagogai ir jų padėjėjai?
 8. Grupių veiklos zonos.
 9. Maitinimas.
 10. Žaidimas lauke ir jo reikšmė.
 11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstatymai, programa bei planavimas.

Vyko karštos diskusijos. Buvo labai įdomu rasti sąlyčio taškų. Pedagogai buvo nustebinti turtinga ugdymo(si) aplinka, gausiomis ugdymo(si) priemonėmis, kurios tenkina būtent to amžiaus vaiko poreikius ir yra lengvai pasiekiamos ugdytiniams, šauniai išnaudotomis erdvėmis lauke aplink pastatą, dideliu pasirinkimu papildomos veiklos įstaigos viduje, veiklos zonų grupėse gausa. Pedagogai truputį „užpavydėjo“, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga sudaro ugdymo programą atsižvelgdama į ją lankančių vaikų bei supančios aplinkos poreikius (Norvegijoje yra valstybinė ikimokyklinio ugdymo programa, kurią kiekviena įstaiga įgyvendina pasirinkdama skirtingas strategijas).

Mes labai džiaugiamės vizitu, kuris praturtino mus naujomis idėjomis. Ačiū už šiltą priėmimą ir iki kitų susitikimų.

Pagarbiai,

Fernanda Fus Barnehage AS „Elvelunden“ darželio pedagogai

  Tarptautinė praktinė pairtis Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“

2017 m. spalio 9-20 dienomis Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ bendradarbiaujant su UAB Globalios idėjos direktore edukacijai Agne Dulkyte-Miteva tarptautinei praktikai priėmė dvi studentes iš Vokietijos, kurios mokosi vaikų darželio auklėtojų profesiją Johanniter Akademie Leipzige. Studenčių praktiką organizuota pagal “Erasmus+” programą, kurios tikslas – suteikti galimybę profesinių mokyklų mokiniams atlikti praktiką užsienyje.

Atvykusios į „Pušaitę“ studentės susipažino su darželio aplinka: grupėmis, sporto, muzikos salėmis, lauko aikštelėmis bei jose vykdoma veikla. Iniciatyviai atliko praktines užduotis: stebėjo ugdymo procesą; gilinosi į įstaigos ugdymo(si) programą, veiklų planavimą ir organizavimą, asistavo grupių ir edukacinių išvykų procese; dalyvavo interaktyvios pasakos-žaidimo „Saulytučiai“ pristatyme, įgyvendino savo „mini projektą“: darželinukams pristatė nacionalinį vokiečių žaidimą, dainelę ir knygelę.

Nors „Pušaitės“ bendruomenei tai pirmoji tarptautinė praktika, tačiau ji skatino susitelkti ir taikant užsienio kalbos žinias pristatyti savo įstaigą, jos ugdymo sistemą bei taikomas pedagogines strategijas praktiką atliekančioms studentėms.

Stebėdamos kasdienes pedagogių inicijuotas ir pačių darželinukų spontaniškai atliekamas veiklas studentės tapo pedagogių pagalbininkėmis ruošiant ugdomąsias priemones ir jas išbandant. Noriai įsitraukdamos į vaikų žaidimus lengvai užmezgė su jais ryšį. Ši patirtis skatino mokytis kartu ir gilinti turimas žinias, tobulėti drauge ir drąsiai keliauti pedagoginiu keliu!

Google Translate
Skip to content