Įtraukusis ugdymas

Švietimo pagalbos specialistai

Logopedė Rūta

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
745 -1230 745 -1230 745 -1230 745 -1230
1530 – 1830

Konsultacinės valandos

700-745 700-745 700-730
Konsultacijai registruotis el. paštu, konsultacijų laikas gali būti derinamas individualiai  – rutalog@gmail.com

 

Psichologė Jūratė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
900 -1800 900 -1530

Konsultacinės valandos

1530 -1630

Konsultacijai registruotis el. paštu, konsultacijų laikas gali būti derinamas individualiai  – j.miezyte@gmail.com

Logopedė Dalia

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
900-1230 900-1245

Konsultacinės valandos

1300-1400

Konsultacijai registruotis el. paštu, konsultacijų laikas gali būti derinamas individualiai  –  dalia.tubutiene@gmail.com

 

Specialusis pedagogas, laukiame specialisto

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Konsultacinės valandos

 

Socialinis pedagogas, laukiame specialisto

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Konsultacinės valandos

Aplinkos pritaikymas

Įtrauktis (Lietuvos švietimo sistemos principas) — švietimo sistema sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės.

Įtraukusis ugdymas — tai sąlygų visų mokinių dalyvavimui bendrose ugdymosi veiklose sudarymas, eliminuojant galimus mokymosi barjerus.

Universalus dizainas mokymuisi (UDM) — tai mokslo įrodymais pagrįsta ugdymo prieiga, pripažįstanti individualius mokinių skirtumus ir suteikianti visiems vienodas galimybes pasiekti sėkmę per lanksčių ugdymo tikslų, ugdymo metodų, priemonių, mokinių pasiekimų vertinimo būdų taikymą, vadovaujantis nuostata: pateikti įvairių būdų mokiniams (-ėms) sudominti; pateikti įvairių būdų žinioms suprasti ir operuoti jomis; pateikti įvairių būdų savivaldžiai mokymosi veiklai ir rezultatams pademonstruoti. Tai ugdymo prieiga, lengvinanti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą ir stiprinanti jo tvarumą formaliuoju ir neformaliuoju būdu visuose švietimo lygiuose.

Bendruomenės pasirengimas

Google Translate
Skip to content