Laisvos darbo vietos, darbo ir vidaus tvarkos taisyklės