Laisvos darbo vietos, darbo tvarkos taisyklės

Laisvos darbo vietos:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Konkursas direktoriaus pareigoms užimti:

2021 m. balandžio 20 d. vyks pretendentų atranka į Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktoriaus pareigas.

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-91/21 sudaryta Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Alfonsas Meškys – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Inga Rydelienė – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narė, Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ direktorė;

Daiva Sederevičė – Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ tėvų atstovė;

Jolita Matulytė – Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ pedagogų atstovė;

Liutauras Talmontas – Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ tėvų atstovas, atstovaujantis mokiniams (ugdytiniams);

Regina Grybauskienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus lopšelio-darželio „Naminukas“ direktorė.

 

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis 2020 m.