Lapkričio mėn. veiklos priemonių planas

Dalinamės spalio mėn. veiklos planu

Eil.

Nr.

Data Veiklos priemonė Vykdytojai
1. 2023 10 30-31 RIUKKPA respublikinė akcija ,,Sportuojantis koridorius” Fizinio ugdymo mokytojas Viktoras, grupių mokytojos
2. 2023 11 03

1400

Relaksacijos užsiėmimai su psichologe Jūrate (kiekvieną penktadienį, sensomotorinėje erdvėje)

(trukmė: 30 min.)

Psichologė Jūratė, grupių mokytojos
3. 2023 11 06 / 12 03 Bendradarbiavimas su Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultetu: studentų atvykstamosios paskaitos ir savarankiška pedagoginė praktika L.e.p. dir. pavaduotoja ugdymui Vilija, grupių mentorės
4. 2023 11 06-17 „Vėžliukų“ gr. atvira veikla-projektas „Duonos kelias“ Grupių mokytojos
5. 2023 11 08 Mokytojų metodinis posėdis Direktorė Daiva, l.e.p. dir. pav. ugdymui Vilija, Rūta, grupių mokytojos
6. 2023 11 09

1030

„Kodėlčiukų“ išvyka į Geležinkelių muziejų Grupių mokytojos, lydintys asmenys
7. 2023 11 14

1330

Metinio veiklos plano darbo grupės posėdis Direktorė Daiva, pavaduotojos ugdymui, darbo grupės narės
8. 2023 11 15 Spektaklis „Kaip Rudnosiukas laimės ieškojo“(Pirmas srautas nuo 9.30 val.) L.e.p. dir. pavaduotoja ugdymui Rūta
9. 2023 11 15

1330

Asmens duomenų apsaugos mokymai Direktorė Daiva, l.e.p. dir. pav. ugdymui Rūta, grupių mokytojos
10. 2023 11 …(bus patikslinta) „Kodėlčiukų“ gr. ilgalaikis projektas atvira veikla „Grybų karalystės paslaptys“ „Kodėlčiukų“ gr. mokytojos
11. 2023 11 16 VVSB mobilios komandos užsiėmimasJausmų raiška judesiu

  • 10.00 val. „Lapučių mokyklėlė“
  • 10.30 val. . „Gudručių šalis“
VVSB specialistė
12. 2023 11 16

1700

„Kai šviečia ir seka pasakas žibintai..“Vakaras planuojamas darželio vidiniame kiemelyje Meninio ugdymo mokytoja Deimantė, grupių mokytojos
13. 2023 11 22-23 Atvyksta fotografas Vytas Fotografas Vytas, grupių mokytojos
14. 2023 11 24 VVSB mobilios komandos užsiėmimasJausmų raiška judesiu

  • 10.00 val. „Vėžliukai“
  • 10.30 val. . „Kodėlčiukai“
VVSB specialistė
15. 2023 11 29

(bus patikslinta)

Monikos Kelpšienės seminaras
16. 2023 11 29

1730

Darželio tarybos posėdis Direktorė Daiva, tėvai, mokytojos
17. 2023 11 30 Edukacija „Afrikinių sraigių gyvenimas” Visos grupės
18. 2023 11 22

1330

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis Direktorė D. Skarulskienė, mokytoja K.Geradavičiūtė, darbo gr. narės
19. 2023 11 13-17 Tolerancijos savaitės minėjimo renginiai Psichologė J. Miežytė-Tijūšienė
20. 2023 11 20-23 d. RIUKKPA projektas, skirtas etnokultūros puoselėjimui „Piemenėlių pramogos“

 

Meninio ugdymo mokytoja Deimantė, Sveikatingumo darbo gr. koordinatorė Deimantė Kat., fizinio ugdymo mokytoja Sonata, „Saulučių“ gr. mokytojos
Google Translate
Skip to content