„Lietuva – mano širdyje“

Mūsų svajonėm išrašyta,
Ir meilės žodžiais paliesta.
Ji turi savo tikrą vardą,
Jos vardas – LIETUVA !!!

     Su Valstybės atkūrimo diena ! Vasario 16-ąją, lygiai  prieš 103 metus buvo atkurta Lietuvos valstybė. Džiaukimės savo laisve ir branginkime mūsų Lietuvą! 

     Šiandien su vaikais minime šią šventinę dieną-visas dainas, šokius, žaidimus, mintis, skiriame savo brangiai ir mylimai tėvynei Lietuvai. Nuo mažiausio iki vyriausio, dovanojame savo meilę ir bėgimą aplink darželį  su vėliavėlėmis – tėvynei, nes nėra gražesnės, nei mūsų Lietuva. Tegul meilė Lietuvai, veda mus į gražesnį rytojų ir nutiesia kelius kilniems darbams ir siekiams.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Aurelija Statkevičienė, info. ir foto.