Meninio ugdymo darbo grupės veikla

Meninės veiklos darbo grupės planas 2021-2022 m. m. planas rengiamas.

GEDIMINO PILYS LIETUVAI

„Linksmųjų Nykštukų“ bendruomenė dalinasi  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos akimirkomis ir džiaugiasi aktyviu tėvelių įsitraukimu į prasmingą veiklą. Šeimos noriai dalyvavo pedagogų inicijuotoje „Gedimino pilių“ parodoje.  Tėveliai, kartu su vaikais,  iš įvairių žaliavų, konstravo ir statė Gedimino pilis. Vaikams didelis džiaugsmas ir pasididžiavimas pristatyti tai, ką darė kartu su šeima. Dėkojame visai mūsų bendruomenei už kūrybą ir mūsų idėjų palaikymą, taip mes su vaikais paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kovo 11 .

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės Aušra Končienė, Ieva Petrauskienė, , info. ir foto.

PIRMOJI PAVASARIO ŠVENTĖ- KAZIUKAS!

Kartu su pavasariu ateina ir pirmoji pavasario šventė – Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena.

Kovo 4 – 5 dienomis, lopšelio-darželio „Pušaitė“, grupėse šurmuliavo Kaziuko mugė.  Šiomis dienomis grupėse skambėjo dainos, trepsėjo kojos šokio ritmu… Kiekvienoje grupėje vyko prekyba/mainai rankdarbiais, kuriuos pagamino patys vaikai. Visa įstaigos bendruomenė didžiavosi rankdarbių gausa ir  papuoštais stalais. Akys raibo nuo įvairiausių gėrybių, riestainių suvertų ant juostelių, spalvingų verbų, papuošalų, darbelių. Dalinamės ir su Jumis pavasario šventine nuotaika iš mugių.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Geradavičiūtė, info. ir foto.

KOVO 11-OSIOS PAMINĖJIMAS

Kovo 11- oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šios dienos įvykių reikšmę supranta visi Lietuvos piliečiai. Supranta savaip ir vaikai: mažesnieji – kaip antrąjį Lietuvos gimtadienį, vyresnieji – kaip laisvę rinktis, veikti, gyventi. Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ vaikai džiugiai minėjo šią dieną: ruošė dovaną Lietuvai – dekoravo raideles, eksperimentavo, atliko kūrybines užduotis, konstravo. Grupėse skambėjo dainos, poezijos posmai. Vaikai nuoširdžiai giedojo Tautišką giesmę, samprotavo, kaip kiekvienas iš mūsų gali išreikšti meilę Lietuvai, ją puoselėti… O galim ir privalom kiekvienas, nes Lietuva, tai mes…

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Morkūnaitė-Utkienė, info. ir foto.

LOPŠELIO GRUPIŲ EKSPOZICIJA „VASARIO 16-OSIOS GATVĖ“

Artėjant Vasario 16 dienos šventei, mums, mažųjų lopšelinukų auklėtojoms, kilo mintis: paskelbti smagų iššūkį tėveliams, pavadintą „Namelis nameliukas“. Kiekviena šeima buvo pakviesta priimti šį iššūkį ir iki vasario 15 d. drauge su vaikučiais iš pasirinktos, nebenaudojamos mažos dėželytės, ar atidėtos naujam gyvenimui dėžutės, o gal dėžių dėžės, kurią kaip tik ruošiamasi išmesti – imti ir padaryti spalvingą namelį. REIKALAVIMAS: KUO KŪRYBIŠKIAU IR ŽAISMINGIAU, TUO GERIAU! Taip visi drauge sukūrėte spalvingąją Vasario gatvę 16-osios gatvę. Tad kviečiame pasivaikščioti po ją!

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Roma Žilionienė, info. ir foto.

SPALVOTOS LEDO PILYS

Šiemet turime puikią žiemą. Daug sniego, kuris suteikia mažiesiems ne tik daug teigiamų emocijų, padeda tobulinti kalbos, smulkiosios motorikos įgūdžius bei mėgautis neribotomis linksmybėmis su sniegu ir ledu. Šaltukas padeda mažyliams pastatyti ledo pilis. Prieš Tėvynės Lietuvos gimtadienį pasipuošėme ne tik darželio erdves, bet ir norėjome, kad mūsų pilių spalvos džiugintų ir glostytų apsilankančiųjų širdis, ugdytų patriotinius jausmus, meilę gimtąjam kraštui.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Marija Andziulevičienė, info. ir foto.

VILNIAUS GIMTADIENIS

Sausio  25 diena „Pušaitukai“ šventė 698-ąjį  Vilniaus gimtadienį. Tai buvo smagumėlis – šokome, dainavome, deklamavome, iš sniego lipdėme  gimtadienio tortą. Vilnius – mūsų gimtasis miestas, kuriame mums smagu augti. Vaikai su džiaugsmu darė dovanas savo gimtajam miestui – Vilniui. Vyresnieji vaikai žino, kad už dviejų metų švęsime jubiliejinį  700 m. Vilniaus gimtadienį. Sužinojo, kokie mikrorajonai yra Vilniuje ir kokie žinomi pastatai juose yra. Centrinėje Vilniaus dalyje stovi ant aukšto kalno Gedimino pilis. Visiems  yra labai smagu gyventi mūsų nuostabiame  ir gražiame mieste – Vilniuje.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Statkevičienė, info. ir foto.

 

AKCIJA „MŪSŲ LANGE- LIETUVA“

Aktualumas
Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiamos vertybės. Jos aukštesnės už gerovę. Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji- diena, kuri labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Ši akcija kviečia prisijungti visus, kurie neabejingi…
Tikslas – Paminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Uždaviniai:
· Telkti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę.
· Kurti, puošti langus įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.
· Skatinti ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų) kūrybiškumą, meninę raišką, originalumą.
· Skatinti dalyvauti visus ugdytinius, tėvus (globėjus), įskaitant ir tuos, kurie dirba iš namų.
· Inicijuoti akcijos dalyvius naudotis šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis.
  Mūsų lopšelis/darželis taip pat prisideda prie šios akcijos ir norime paminėti Vasario 16-ąją.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Deimantė Katkauskaitė, info. ir foto.

to.

TRYS KARALIAI

Šiandien, sausio 6 dieną, Pušaitės darželį aplankė TRYS KARALIAI.

Karaliai buvo nustebę, kad vaikai pažino, kas juos aplankė, o vienas gudrutis iš Ežiukų grupės net karalių vardus pasakė! Kasparas, Baltazaras ir Merkelis minė mįsles, kalbino mažuosius, o už išradingus atsakymus visus apdovanojo vaisiais. Pasistiprinę vaikučiai ėmėsi eglučių nupuošimo. Lauksime kitų švenčių….

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Liubinavičienė, info. ir foto.

to.

ŽIBINTŲ ŠVENTĖ

Lapkričio 12 dieną darželyje vyko žibintų šventė. Vaikai labai jos laukė: gamino žibintus, mokinosi dainelių, stebėjo plazdančią žvakės liepsnelę. „Šviesk, šviesk, žvakele šventa, šviesk, šviesk, ugnele šilta…“ skambėjo dainos žodžiai. Padainavę , pasišviesdami žibintais, vaikai su mokytojomis ėjo į savo aikšteles ieškoti lobio−šviesos dovanų. Kiek džiaugsmo, klegesio  suteikė rasta spindinti žvaigždė, šviečiančios apyrankės, meduoliai – žvaigždės ir kitos staigmenos.

Kaip žibintai nuo vėjo apsaugo žvakės liepsnelę, taip kiekvienas savo širdyje saugokime, puoselėkime, auginkime,  dovanodami aplinkiniams savo širdžių šviesą ir šilumą, gerą žodį, šypseną, apkabinimą…

 

                                                        Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Jurgita Morkūnaitė – Utkienė, info ir foto.

RUDENĖLIO ŠVENTĖ

Šiandien, lapkričio 4 dieną, vyko Rudenėlio šventė. Mokytojus ir vaikus vidiniame kiemelyje pasitiko auksaspalviais lapais pasipuošęs Rudenėlis, kuris visus nuteikė puikia nuotaika. Mokytojai ir vaikai buvo pasipuošę grybais, zuikiais, obuoliukais, ežiukais ir kitais personažais. Į kiemą taip pat atkeliavo ir griaustinis, kuris Rudenėliui atnešė pilną ąsotį lietaus vandens. Tam, kad vaikai augtų dideli, protingi ir sveiki Rudenėlis juos palaistė lietaus vandeniu. Rudenėlio šventės dalyviai dainavo daineles, deklamavo eilėraščius bei susipažino su ežiukų šeimyna. Buvo daug šypsenų, juoko ir teigiamų emocijų.

Atsisveikindamas Rudenėlis pavaišino vaikus obuoliais iš sodo, kuriuose gausu vitamino C, A, B ir kitų naudingų medžiagų.

Vėliau vaikus pasitiko kūno kultūros mokytojas, kuris vaikams paruošė daug aktyvios veiklos. Vaikai ne tik rinko lapus atsisveikindami su rudeniu, bet ir dalyvavo sporto rungtyse, kuriuose turėjo apibėgti paruoštas kliūtis, mesti į taikinį ir kt.

Nors šventė vyko laikantis grupių izoliacijos principo, tačiau joje netrūko draugiškos atmosferos, azarto ir geros nuotaikos.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alina Bazys info. ir foto.

 

MUZIKOS DIENA

Darželyje, spalio 1 dieną vyko Pasaulinės  Muzikos dienos minėjimas. Jame dalyvavo viso darželio vaikai (išskyrus lopšelio grupes).  Muzikinių užsiėmimų metu vaikai nedainavo, nešoko, neimprovizavo, o piešė Muziką. Salėje, ant grindų, buvo patiestas didelis popieriaus ritinys, spalvotų dažų (guašo) paletės, įvairaus dydžio teptukų. Vaikai su dideliu džiaugsmu tapė klausydami klasikinės, erdvinės, terapinės muzikos garsų. Maišė spalvas, dalinosi. Ramiai piešti jiems nepavyko, nes vis kildavo noras garsiai išreikšti emocijas, matant kaip susiliejo spalvos, kaip banguoja Muzikinė jūra. Atsivėrė mažųjų nuostaba, akys žibėjo, kai taškėm dažus kaip lietų, piešėm audrą… Jautėsi laisvė. Muzika – betarpiškai pasiekia kiekvieno vaiko širdį, o jei šalia ir Muzikos sesė Tapyba… Buvo puiki patirtis, rezultatai kabo muzikos salėje, puiki dekoracija rudenėlio šventėms. Iš vaikų piešinių iškarpytos širdelės pradžiugino grupių mokytojus Mokytojų dienos proga!

Meninio ugdymo mokytoja Šilenė Drūlienė info. ir foto.

SUDIE VASARĖLE

„Vasara yra tarsi savaitgalis. Jis yra toks pat gražus ir praeina taip pat greitai. Birželis yra penktadienis, liepa yra šeštadienis, rugpjūtis yra sekmadienis.“ –  Marina Tsvetaeva.

Taip nepastebimai greitai prabėgo vasaros dienos. Visos kupinos naujų potyrių, įspūdžių bei šiltų prisiminimų. Vaikai, darželyje, šią paskutinę vasaros dieną palydėjo – ryškiomis spalvomis piešdami lauke.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Milda Lapinskaitė, Jurgita Morkūnaitė – Utkienė info. ir foto.

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO ŠVENTĖ

Lopšelyje darželyje Pušaitė, 07.06d. vyko Karaliaus Mindaugo Karūnavimo minėjimo šventė. Vaikai pasipuošę karūnomis sugūžėjo į darželio vidinį kiemelį, kuriame buvo supažindinti su švente, parodant trumpą filmuką, apie Karaliaus Mindaugo valdymo metą. Vėliau juos aplankė tikrasis Karalius Mindaugas kuris papasakojo apie savo valdymo metus, tradicijas. Skambant Mindaugo karaliavimo laikų muzikai, pasikvietęs žmoną Karalienę Mortą, šoko pasisveikinimo šokį. Vaikai buvo pavaišinti Karališkomis vaišėmis ir įsiamžino tikrame Karališkame soste kartu su Karaliumi ir Karaliene. Šventę baigėme giedodami Lietuvos himną.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Karolinos ir meninio ugdymo mokytojos Šilenės info. ir foto.

JONINĖS, RASŲ ŠVENTĖ

Birželio 23 dieną pušaitukai linksmai šventė Jonines. 2-3 metų vaikai su tėveliais iš vakaro nusipynė Joninių vainikus, o didieji su mokytojomis pynėsi patys. Skambėjo daug muzikos, buvo šokių ir muilo burbulų, sveikinome Jonus ir Janinas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Deimantės Katkauskaitės info. ir foto.

 

o.