Mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose

MOKESČIO TVARKA 2020 m.

Mokesčio pasikeitimai nuo 2020 m. vasario 18 d.

Vilniaus miesto savivaldybės 2020 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimu  Nr. 1-420 pakeisti šie punktai:

1.1. išdėstyti 11.2.2 papunktį taip:

„11.2.2. ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;“

1.2. išdėstyti 11.2.7 papunktį taip:

„11.2.7. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;“

1.3. papildyti 11.2.11 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„11.2.11. dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.“;

1.4. išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.“;

1.5. išdėstyti 22 punktą taip:

„22. Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjus tėvus (globėjus).“

Keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305).

Mokėjimų kvitukai

Informuojame, kad 2020 m. gegužės mėn. 1 d. norėdami gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, turite prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Jūs prisijungsite prie sistemos ir pažymėsite varnelę.

 

Taip pat pažymime, kad el. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prisijunkite www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinkite ar Jūsų nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

Mokestinę informaciją taip pat galite rasite prisijungę prie  https://svietimas.vilnius.lt/ per elektroninius valdžios vartus.

Iškilus sunkumams kreipkitės į lopšelio – darželio „Pušaitė“ administraciją, kvituką galėsime atspausdinti.

Informuojame, kad mokėjimus už įstaigoje suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas , tėvai (globėjai) turi vykdyti tik  AB Swedbank per  „įmokas“, AB Seb banke per „įmokas ir mokesčius“ ,  Luminor DNB ir Luminor Nordea už „paslaugas“, pagal įmokos kodą – 31550.

Tėvai ( globėjai), kurie vykdė  VIETINIUS mokėjimus iš  Luminor DNB ir Luminor Nordea, AB Swedbank, AB Seb banke,  turi pasikeisti mokėjimų ruošinius pagal  pateiktą atmintinę, spauskite čia.

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.