Mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose

Atnaujinta mokesčio už vaiko išlaikymą tvarka

Atnaujintos mokesčio tvarkos sprendimas

Įstaigos nelankymo informavimo tvarkos aprašas

2020 m. spalio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-685  pakeisti šie, Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo punktai: 2.1.3.; 2.2.3; 11.2.5.

Sąskaitos už darželį

Išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu turite pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Jūs prisijungsite prie sistemos ir pažymėsite varnelę skiltyje Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos.

Pažymime, kad el. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prisijunkite www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinkite ar Jūsų nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

Mokestinę informaciją taip pat galite rasite prisijungę prie  https://svietimas.vilnius.lt/ per elektroninius valdžios vartus.

Iškilus sunkumams kreipkitės į lopšelio-darželio „Pušaitė“ administraciją, kvituką galėsime atspausdinti.

Informuojame, kad mokėjimus už įstaigoje suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas , tėvai (globėjai) turi vykdyti tik  AB Swedbank per  „įmokas“, AB Seb banke per „įmokas ir mokesčius“ ,  Luminor DNB ir Luminor Nordea už „paslaugas“, pagal įmokos kodą – 31550.

Tėvai ( globėjai), kurie vykdė  VIETINIUS mokėjimus iš  Luminor DNB ir Luminor Nordea, AB Swedbank, AB Seb banke,  turi pasikeisti mokėjimų ruošinius pagal  pateiktą atmintinę, spauskite čia.

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.