Nuotolinis ugdymas(is)

Atvirumas kaitai, inovacijoms padeda organizacijai augti ir tobulėti. Tam, kad pokyčių inicijavimas teiktų teigiamą rezultatą, labai svarbu, kad kaitos procese dalyvautų kiekvienas. O kad tai įvyktų labai svarbu, kad kaitos procesas būtų priimamas ne kaip papildomas įsipareigojimas, tačiau tai turi būti suvokiama kaip procesas, kurio metu keičiasi mąstysena, elgsena, kas sąlygoja kitokį požiūrį į veiklos kokybę bei jos siekimą.

(Hopkins ir kt., 1998; Marzano ir kt., 2011).

Tikime, kad šių dienų įvykiai mums padės tapti brandesniais, kaip bendruomenei, augančiais profesionalumo prasme ir gebančiai prisitaikyti prie kintančių sąlygų.

Administracija

Karantino metu, darželis užtikrina nuotolinio ugdymo(si) prieinamumą pasitelkiant populiariausias socialinių tinklų platformas: Messenger, Facebook, Skype, Viber, Google Meet, Zoom

Lopšelio – darželio „Pušaitė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Nuotolinio ugdymo bendravimo taisyklės

Pedagogų ir specialistų komanda pataria ir konsultuoja

Logopedė Rūta Liubinavičienė, registracija – el. pštas  rutalog@gmail.com

Psichologė Jūratė Miežytė – Tijūšienė, registracija – el. paštas j.miezyte@gmail.com

Logopedė Dalia Tubutienė, registracija – el. pštas  dalia_tubutiene@yahoo.com

Meninio ugdymo mokytoja Šilenė Drulienė, silene.druliene@gmail.com, bendradarbiauja su grupių mokytojais, rengia ir siūlo užduotis. Vieną kartą per savaitę jungiasi su grupės ugdytiniais Zoom platformoje, vieną kartą – siunčia parengtą filmuotą medžiagą

Kūno kultūros mokytojas Viktoras Dobrovolskis, dobrovolskisv@gmail.com, bendradarbiauja su grupių mokytojais, rengia ir siūlo užduotis. Vieną kartą per savaitę jungiasi su grupės ugdytiniais Zoom platformoje, vieną kartą – siunčia parengtą filmuotą medžiagą

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos informacija

Vilniaus PPT darbas karantino metu
Įtampos mažinimo būdai