Nuotolinis ugdymas(is)

Atvirumas kaitai, inovacijoms padeda organizacijai augti ir tobulėti. Tam, kad pokyčių inicijavimas teiktų teigiamą rezultatą, labai svarbu, kad kaitos procese dalyvautų kiekvienas. O kad tai įvyktų labai svarbu, kad kaitos procesas būtų priimamas ne kaip papildomas įsipareigojimas, tačiau tai turi būti suvokiama kaip procesas, kurio metu keičiasi mąstysena, elgsena, kas sąlygoja kitokį požiūrį į veiklos kokybę bei jos siekimą.

(Hopkins ir kt., 1998; Marzano ir kt., 2011).

Tikime, kad šių dienų įvykiai mums padės tapti brandesniais, kaip bendruomenei, augančiais profesionalumo prasme ir gebančiai prisitaikyti prie kintančių sąlygų.

Administracija

Esant poreikiui, darželis užtikrina nuotolinio ugdymo(si) prieinamumą pasitelkiant populiariausias socialinių tinklų platformas: Messenger, Facebook, Skype, Viber, Google Meet, Zoom

Pedagogų ir specialistų komanda pataria ir konsultuoja

Logopedė Rūta Liubinavičienė, registracija – el. pštas  rutalog@gmail.com

Logopedė Dalia Tubutienėnė, registracija – el. pštas  dalia.tubutiene@gmail.com

Psichologė Jūratė Miežytė – Tijūšienė, registracija – el. paštas j.miezyte@gmail.com

Meninio ugdymo mokytoja Deimantė Kolmykovienė deima.scerb@gmail.com, bendradarbiauja su grupių mokytojais, rengia ir siūlo užduotis. Vieną kartą per savaitę jungiasi su grupės ugdytiniais Zoom platformoje, vieną kartą – siunčia parengtą filmuotą medžiagą

Neformaliojo švietimo mokytojai fiziniam lavinimui: Viktoras Dobrovolskis dobrovolskisv@gmail.com

Sonata Rudytė  sonatarudytee@gmail.com, bendradarbiauja su grupių mokytojais, rengia ir siūlo užduotis.

 
Google Translate
Skip to content