Nuotolinis ugdymas(is)

INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMAS VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ GRUPĖJE „LAPUČIŲ MOKYKLĖLĖ“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ grupėje „Lapučių mokyklėlė“ nuo 2022 m. vasario 7 d. iki vasario 13 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Elektroninio dokumento nuorašas „PUŠAITĖ“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ grupėse „Saulutės“ ir „Zuikučiai“ nuo 2022 m. vasario 8 d. iki vasario 14 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Elektroninio dokumento nuorašas „PUŠAITĖ“

Nurodytu laikotarpiu grupėse lankančių vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Administracija

Lopšelio-darželio nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas

Nuotolinio ugdymo bendravimo taisyklės

Vaikų ugdymas namuose karantino metu, plakatas

Atvirumas kaitai, inovacijoms padeda organizacijai augti ir tobulėti. Tam, kad pokyčių inicijavimas teiktų teigiamą rezultatą, labai svarbu, kad kaitos procese dalyvautų kiekvienas. O kad tai įvyktų labai svarbu, kad kaitos procesas būtų priimamas ne kaip papildomas įsipareigojimas, tačiau tai turi būti suvokiama kaip procesas, kurio metu keičiasi mąstysena, elgsena, kas sąlygoja kitokį požiūrį į veiklos kokybę bei jos siekimą.

(Hopkins ir kt., 1998; Marzano ir kt., 2011).

Tikime, kad šių dienų įvykiai mums padės tapti brandesniais, kaip bendruomenei, augančiais profesionalumo prasme ir gebančiai prisitaikyti prie kintančių sąlygų.

Administracija

Karantino metu, darželis užtikrina nuotolinio ugdymo(si) prieinamumą pasitelkiant populiariausias socialinių tinklų platformas: Messenger, Facebook, Skype, Viber, Google Meet, Zoom

Pedagogų ir specialistų komanda pataria ir konsultuoja

Logopedė Rūta Liubinavičienė, registracija – el. pštas  rutalog@gmail.com

Psichologė Jūratė Miežytė – Tijūšienė, registracija – el. paštas j.miezyte@gmail.com

Meninio ugdymo mokytoja Šilenė Drulienė, silene.druliene@gmail.com, bendradarbiauja su grupių mokytojais, rengia ir siūlo užduotis. Vieną kartą per savaitę jungiasi su grupės ugdytiniais Zoom platformoje, vieną kartą – siunčia parengtą filmuotą medžiagą

Kūno kultūros mokytojas Viktoras Dobrovolskis, dobrovolskisv@gmail.com, bendradarbiauja su grupių mokytojais, rengia ir siūlo užduotis. Vieną kartą per savaitę jungiasi su grupės ugdytiniais Zoom platformoje, vieną kartą – siunčia parengtą filmuotą medžiagą

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos informacija

Įtampos mažinimo būdai