Rugsėjo mėn. veiklos priemonių planas

Dalinamės preliminariu rugsėjo mėn. veiklos planu. Eigoje bus papildymų

Eil. Nr. Data Veiklos priemonė Vykdytojai
1.         2023 08 30

1315

Mokytojų tarybos posėdis Direktorė Daiva, l.e.p. dir. pav. ugdymui Vilija, Rūta, grupių mokytojos
2.         2023 09 04

930

Rugsėjo 1-osios šventė. Vaikų švenčių organizatorių „Flintas“ šventinė programa Švenčių organizatorius „Flintas“
3.         2023 09 06

1715

Bendras priešmokyklinių gr. tėvų susirinkimas muzikos salėje (vėliau atskirai savo grupėse) Direktorė Daiva, l.e.p. dir. pav. ugdymui Vilija, Rūta
4.         2023 09 07/29 Bendradarbiavimas su Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultetu: studentų atvykstamosios paskaitos ir praktika L.e.p. dir. pav. ugdymui Vilija, grupių mokytojos
5.         2023 09 12

1715

Bendras „Vėžliukų“ ir „Kodėlčiukų“ (4-5 m.) gr. tėvų susirinkimas muzikos salėje Direktorė Daiva, l.e.p. dir. pav. ugdymui Vilija, Rūta
6.         2023 09 13 VVSB mobilios komandos užsiėmimas

„Mandagus elgesys ir komplimentai“ (psichikos sveikata)

·         9.30 val. „Linksmieji nykštukai“

·         10.00 val. „Kačiukų trobelė“

·         10.30 val. „Saulutės“

VVSB mobilios komandos specialistė Neli, grupių arba bibliotekėlės erdvėse

(jei reiks, su 10 min. pertrauka tarp užsiėmimų)

7.         2023 09 13

1315

Mokytojų metodinis posėdis Direktorė Daiva, l.e.p. dir. pav. ugdymui Vilija, Rūta, grupių mokytojos
8.         2023 09 13

1315

Bendras „Ežiukų“ ir „Zuikučių“ (3-4 m.) gr. tėvų susirinkimas muzikos salėje
9.         2023 09 20 VVSB mobilios komandos užsiėmimas Plokščiapėdystės prevencija(fizinis aktyvumas)

·         9.30 val. „Vėžliukai“

·         10.00 val. „Kodėlčiukai“

VVSB mobilios komandos specialistė Dominika, grupių arba bibliotekėlės erdvėse

(jei reiks, su 10 min. pertrauka tarp užsiėmimų)

10.      2023 09 18/22 Saugaus eismo savaitė.

Tarptautinė diena be automobilio.

Akcija „Rieda ratai rateliukai“

Dar bus patikslinta artėjant datai.

11.      2023 09 25/30 Lopšelio gr. ir 3-4 m. gr. tėvų susirinkimai

(data bus patikslinta)

Direktorė Daiva, dir. pav. ugdymui, grupių mokytojos
12.      2023 09 26

930

Spektaklis „Kelionė aplink saulę“ L.e.p. dir. pav. ugdymui Rūta
13.      2023 09 27

1330

VGK posėdis L.e.p. dir. pav. ugdymui Rūta, komisijos nariai
14.      2023 09 30

 

 

 

Darbo grupių posėdžiai pagal individualų grafiką Darbo grupių koordinatoriai
15.      2023 09 05/30 Neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraščių derinimas Direktorė Daiva
16.      09 05/30

 

Koridoriaus stendų atnaujinimas

Projektas „Akį merkia šviesoforas!”

(ar tęsiam?)

Meninio ugd. mokytoja Deimantė, grupių mokytojos
17.      2023 09 Edukacinė liaudies instrumentų programa „Margaspalvė Lietuva“ 4-7 m. vaikams (ar kviestas?) Dir. l.e.p. pav. ugdymui R. Liubinavičienė, grupių mokytojos
18.      2023 09 Priešmokyklinių grupių išvyka į saugaus eismo mokyklą (bus patikslinta data) Grupių mokytojos
19.      2023 09 27 Pasaulinė turizmo diena.

Gal bendruomenės žygis pėsčiomis/dviračiais į pvz. Sapiegų parką?

Viktoras, Sonata patikslins