Rugsėjo mėnesio veiklos priemonių planas

EilNr

Data

Veiklos priemonė

Vykdytojai

1.        

2020-08-31

1330

Pedagogų tarybos posėdis

L. e. p. Direktorė D.Skarulskienė

2.        

2020-08-31

1330

Darbo tarybos posėdis

Sekretorė R.Dedelienė

3.        

2020-09-01

930

Rugsėjo pirmosios šventė

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė, grupių mokytojos

4.        

2020-09-02

1330

Auklėtojų metodinės darbo grupės posėdis

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė

5.        

2020-09-09

1330

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė

6.        

2020-09-07/11

 

Neformalaus švietimo užsiėmimų  tvarkaraščių derinimas

L. e . p . Direktorė D.Skarulskienė

7.        

2020-09-07/30

 

Grupių tėvų susirinkimai

Grupių mokytojos

8.        

2020-09-14

1330

Sveikatingumo darbo grupės posėdis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

D.Katkauskaitė

9.        

2020-09-16

1330

Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ darbo grupės posėdis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

J.Matulytė

10.    

2020-09-17

1330

Civilinės saugos mokymai. Stalo pratybos.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

S. Petkevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E.Motūzaitė

11.    

2020-09-17

 

900

1035

Priešmokyklinių grupių išvyka į saugaus eismo mokyklą

„Kodėlčiukai“

„Vėžliukai“

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:

J.Matulytė, R.Jevsejevienė, A.Kieraitė, K.Drąsutytė

12.    

2020-09-17

1330

Meninio ugdymo darbo grupės posėdis

Meninio ugdymo mokytoja

Š.Drūlienė

13.    

2020-09-21

Autorinė didaktinių ir metodinių priemonių paroda

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

M.Andziulevičienė

14.    

2020-09-23

1330

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

K.Geradavičiūtė

15.    

2020-09-29

1330

Strateginio plano rengimo darbo grupės posėdis

L. e . p . Direktorė D.Skarulskienė

16.    

2020-09-30

1330

Seminaras „Ugdomojo proceso planavimas ir organizavimas, įtraukiojo ugdymo galimybės“

Lektorė Dr. B.Autukevičienė