Simbolika, Himnas

Lopšelio – darželio „Pušaitė“ vėliava yra baltos spalvos. Balta spalva simbolizuoja gėrį, šviesą, išmintį. Ji – vaikystės ženklas.

HIMNAS

Štai „Pušaitės“ mūs darželis,
Čia vingiuoja sporto kelias.
Mėgstam tvarką ir žaidimus,
O labiausiai vitaminus.

PRIEDAINIS:
Einam, bėgam, kūliais virstam
Niekad nieko nepamirštam
Darom mankštą čia kas dieną,
Mokam dainą mes ne vieną.

Mėgstam žaisti mes krepšinį,
Šokt į tolį, bėgt lenktynių.
Jei sportuosime kas dieną,
Būsim visados sveiki.

PRIEDAINIS:
Einam, bėgam, kūliais virstam,
Niekad nieko nepamirštam,
Darom mankštą čia kas dieną
Mokam dainą mes ne vieną.

 

PUSAITE logo