Sausio mėnesio veiklos priemonių planas

Eil. Nr.

Data

Veiklos priemonė

Vykdytojai

1.       

2020-01-04/29

Priešmokyklinių grupių projektas „Mano knyga“

Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos

2.       

2021-01-06

 

Atsisveikinimo su eglute, Trijų karalių šventė grupėse

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos

3.       

2021-01-11/15

Bendra lopšelio grupių veikla „Mylime ir rūpinamės paukšteliais”

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

A. Morozienė ir lopšelio grupių mokytojos

4.       

2021-01-13

1730

Darželio tarybos posėdis, Zoom platformoje

L. e . p . Direktorė D. Skarulskienė

5.       

2021-01-13

Sausio 13-ajai atminti

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos

6.       

2021-01-13

1330

Vaiko gerovės komisijos posėdis, Zoom platformoje

Logopedė R. Liubinavičienė

7.       

2021-01-19

1330

Aplinkos puošybos darbo grupės posėdis, Zoom platformoje

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

A. Končienė ir lopšelio grupių mokytojos

8.       

2021-01-20

1330

Pedagogų tarybos posėdis, Zoom platformoje

L. e . p . Direktorė D. Skarulskienė

9.       

2021-01-21

1330

Meninio ugdymo darbo grupės posėdis dėl vasario 16-osios renginio, Zoom platformoje

Meninio ugdymo mokytoja

Š. Drūlienė

10.   

2021-01-25/29

Žiemos sporto šventės grupių aikštelėse

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos

11.   

2021-01-27

1330

Ugdomojo proceso planavimas „Padlet“ platformoje, konsultacijos ir mokymai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

D.Katkauskaitė

12.   

2021-01-28

1400

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis, Zoom platformoje

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

K. Geradavičiūtė