Vasaros veiklos priemonių planas

     TIKSLAS:

     Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, suteikti vaikams galimybę ugdytis pažintinius – gamtamokslinius, kūrybinius – saviraiškos gebėjimus, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais aplinkos ir savo šalies pažinimo pradmenis, nuotaikingai praleisti vasarą darželyje.

 

SIEKTI, KAD VAIKAS:

  • Natūraliomis priemonėmis (saule, oru ir vandeniu) stiprintųsi organizmą bei fizinę ir dvasinę sveikatą;
  • Žaisdamas, keliaudamas ugdytųsi savarankiškumo, savisaugos, saugaus eismo įgūdžius;
  • Aktyvioje veikloje gebėtų tikslingai judėti, žaisti su draugais kartu, išmėgintų įvairias aktyvaus judėjimo formas;
  • Būtų aktyvus pažintinės – kūrybinės, įvairios eksperimentinės – tiriamosios veiklos dalyvis;
  • Norėtų dalyvauti saviraišką ir kūrybiškumą skatinančiose veiklose;
  • Mokytųsi draugiškai bendrauti, kurti tarpusavio santykius, bendruomeniškumą;
  • Tausotų gamtą, puoselėtų tautiškumo tradicijas.

Vasaros veiklos priemonių planas