Spalio mėnesio veiklos priemonių planas

EilNr

Data

Veiklos priemonė

Vykdytojai

1.        

2020-10-01

 

Muzikos dienos minėjimas.  Muzikos terapija, tapyba, muzikavimas salėje. Kiekviena grupė muzikinių užsiėmimų grafiku.

Meninio ugdymo mokytoja  Š. Drūlienė

2.        

2020-10-01

1330

Aplinkos puošybos darbo grupės posėdis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

A.Končienė

3.        

2020-10-01

1730

„Gudručių šalies“ grupės tėvų susirinkimas muzikos salėje

L. e . p . Direktorė D. Skarulskienė, grupės mokytojos

4.        

2020-10-05

1700

„Voveriukų“ grupės tėvų susirinkimas muzikos salėje

L. e . p . Direktorė D. Skarulskienė, grupės mokytojos

5.        

2020-10-06

 

Mokytojų dienos šventinė kava.

Administracija

6.        

2020-10-06

1400

Strateginio plano rengimo darbo grupės posėdis

L. e . p . Direktorė D.Skarulskienė

7.        

2020-10-07

1330

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė

8.        

2020-10-07

1030

Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ vykdymas. „Oranžinė diena“  –  Moliūgo gimtadienis. Moliūgienės vaišės.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

J. Matulytė

9.        

2020-10-12/15

Edukaciniai žaidimai „Vaisių-daržovių puota“

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

R. Žilionienė, lopšelio grupių pedagogai

10.    

2020-10-19/30

Sveika mityba. Edukacinės prevencinės veiklos. Dalyviai ikimokyklinio amžiaus grupės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E. Motūzaitė, grupių mokytojos

11.    

2020-10-19/30

Plokščiapėdystė. Edukacinės prevencinės veiklos. Dalyviai ikimokyklinio amžiaus grupės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E. Motūzaitė, grupių mokytojos

12.    

2020-10-19/30

Projektas Rankų higiena.

Dalyviai 5-6 m.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E. Motūzaitė, grupių mokytojos

13.    

2020-10-26

Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ vykdymas. Darbų iš gamtinės medžiagos paroda „Miško gėrybės“

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

J. Matulytė

14.    

2020-10-26/30

Rudenėlio šventės salėje pagal atskirą grupių grafiką.

Meninio ugdymo mokytoja Š. Drūlienė, grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai