Balandžio mėnesio veiklos priemonių planas

Eil. Nr.

Data

Veiklos priemonė

Vykdytojai

1.       

2021-04-01/30

Balandis švaros mėnuo. Gražiname ir tvarkome savo lauko aikšteles, bendras lauko erdves.

Grupių mokytojos, dir. pav. ūkiui

S. Petkevičienė

2.       

2021-04-01/30

Veikla su socialiniais partneriais Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru „Dovanoju draugui knygų skirtuką“

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja K. Geradavičiūtė, grupių mokytojai, pagalbos vaikui specialistai

3.       

2021-04-02

Autizmo sindromo minėjimo diena. Edukacinio filmo peržiūra ir aptarimas. Palaikymo akcija – „Lietaus vaikai“.

Grupių mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E. Motūzaitė, psichologė J. Miežytė-Tijūšienė

4.       

2021-04-02/09

Į Šv. Velykų šventę kviečia grupių bendruomenės. Puošiame Velykų medį vidiniame kiemelyje.

Grupių mokytojos

5.       

2021-04-06

Sveikatingumo darbo grupės veikla. „Velykų kiškių bėgimą“

Grupių mokytojos, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja I. Eimanavičiūtė  

6.       

2021-04-07

1330

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja,  

darbo grupės koordinatorė mokytoja  K. Geradavičiūtė

7.       

2021-04-12

Susipažįstame su emocijomis – psichikos sveikatos prevencija, „Linksmieji nykštukai“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E.Motūzaitė

8.       

2021-04-12

1330

Aplinkos puošybos darbo grupės posėdis

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja,  

darbo grupės koordinatorė mokytoja  A.Končienė

9.       

2021-04-12

1400

Mokytojų susirinkimas Zomm platformoje

L. e. p. direktorė D. Skarulskienė

10.   

2021-04-19

Susipažįstame su emocijomis – psichikos sveikatos prevencija  „Kačiukų trobelė“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E.Motūzaitė

11.   

2021-04-21

1330

Darbuotojų susirinkimas Zomm platformoje

L. e. p. direktorė D. Skarulskienė

12.   

2021-04-22

1300

Vilniaus PPT, susitikimas Zoom platformoje su 5-6  m. ir 6-7 m. ugdytinių pedagogams

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

R. Liubinavičienė

13.   

2021-04-19/23

Pušaitukai švenčia Jurgines

 

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojoss Aurelija Statkevičienė ir Jurgita Morkūnaitė-Utkienė.

14.   

2021-04-26

Maisto piramidė – sveikos mitybos prevencija „Gudručių šalis“ 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė E.Motūzaitė

15.   

2021-04-28

1330

Vaiko gerovės komisijos posėdis

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

R. Liubinavičienė