Rugsėjo mėnesio veiklos priemonių planas

EilNr

Data

Veiklos priemonė

Vykdytojai

1.        

2021-09-01

1315

Darbo tarybos posėdis

Mokytoja Jurgita Morkūnaitė-Utkienė

2.        

2021-09-01

930 I srautas

1010 II srautas

Rugsėjo pirmosios šventė

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė, grupių mokytojos

3.        

2021-09-02

1315

Pedagogų tarybos posėdis

Direktorė D.Skarulskienė

4.        

2021-09-06/10

 

Neformalaus švietimo užsiėmimų  tvarkaraščių derinimas

Direktorė D.Skarulskienė

5.        

2021-09-06/30

 

Grupių tėvų susirinkimai

Grupių mokytojos

6.        

2021-09-08

1330

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė

7.        

2021-09-09

1700

Priešmokyklinės grupės „Gudručių šalis“ tėvų susirinkimas

Priešmokimokyklinio ugdymo mokytojos

I.Eimanavičiūtė, K.Drąsutytė

8.        

2021-09-14

 

900

1000

Priešmokyklinių grupių išvyka į saugaus eismo mokyklą

„Gudručių šalis“

„Lapučių mokyklėlė“

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:

Jurgita Morkūnaitė-Utkienė, Alina Trafimova, I.Eimanavičiūtė, K.Drąsutytė

9.        

2021-09-14

1700

Priešmokyklinės grupės „Lapučių mokyklėlė“  tėvų susirinkimas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:

Jurgita Morkūnaitė-Utkienė, Alina Trafimova

10.    

2021-09-15

1315

Auklėtojų metodinės darbo grupės posėdis

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė

11.    

2021-09-16

1330

Meninio ugdymo darbo grupės posėdis

Meninio ugdymo mokytoja

Š.Drūlienė

12.    

2021-09-17

930 I srautas

1040 II srautas

Teatras Avilys „Uch, Ach Aja-jai arba  Kiemsargių svajonės“

Logopedė/direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Liubinavičienė

13.    

2021-09-21

1330

Civilinės ir gaisrinės saugos funkcinės pratybos su gesintuvais visiems įstaigos darbuotojams.

Direktorė D.Skarulskienė

14.    

2021-09-22

1330

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja K. Geradavičiūtė

15.    

2021-09-10/30

Darbo grupių posėdžiai pagal individualų grafiką:

·         Sveikatingumo darbo grupė;

·         Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ darbo grupė;

·         Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė;

·         Aplinkos puošybos darbo grupė.

Darbo grupių koordinatoriai