Veiklos strategija

2024 Metinis veiklos plana pritarimui

ĮSTAIGOS SAVITUMAS

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė kuriama universali aplinka, ugdanti sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę. Antakalnio mikrorajono gamtinė aplinka išties palanki vaikams ugdytis visapusiškai: netoliese teka upė Neris, o vaizdingas Pavilnių regioninio parko „Saulės slėnis“ įsispraudęs tarp miškų maloniai kviečia pasivaikščioti įrengtais pėsčiųjų takeliais, pramogauti žaidimų aikštelėse. Čia vaikai ištisus metus stebi ir tyrinėja aplinkos objektus, gamtos reiškinius, dalyvauja pažintinėse išvykose, žygiuose.

Darželis vykdo ikimokyklinį ugdymą pagal parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Einu vaikystės takeliu“, priešmokyklinį ugdymą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąja programą. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, padeda tėvams (globėjams) organizuoti vaikų  ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

TĖVŲ IR ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS POREIKIAI

Šeimos ir darželio sąveika grindžiama abipuse pagarba ir supratimu. Bendrai kuriama ugdymo kokybė atliepia tėvų poreikius kuriant saugaus elgesio taisykles artimiausioje aplinkoje, diegiant vaikų sveikatos puoselėjimo, kultūrinius – higieninius ir saviraiškos įgūdžius.

Gerai sutariantys tėvai ir pedagogai – didžiausia užuovėja vaikui, brandinanti jį ateities mokyklai, ugdanti kaip pilnavertį, save ir aplinką suvokiantį, aktyvų, kūrybingą, savarankišką, dorą, stiprią motyvaciją turintį individą.

foto
Google Translate
Skip to content